15 december 2008 – Zilversmidswerkplaatsen en Zilversmeden in Schoonhoven

Schoonhoven, 5 december 2008
Persbericht

In het kader van de maandelijkse lezingen organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven  maandag 15 december:

Zilversmidswerkplaatsen en Zilversmeden in Schoonhoven. Twee inventarisaties.

Schoonhoven, zilverstad is niet alleen gekend door de vele zilversmeden die in de stad werkten (en werken), maar ook door hun goud- en zilversmidswerkplaatsen. Deze karakteristieke gebouwen en gebouwtjes staan her en der in de stad. Het betreft uniek historisch erfgoed.Een inventarisatie ten behoeve van de Gemeentelijke Monumentenlijst kwam onlangs gereed. Een inventarisatie van goud- en zilversmeden in de twintigste eeuw in Schoonhoven kwam vorige maand gereed. Beide inventarisaties zijn onderwerp van de lezing door Rene Kappers, maandagavond 15 december.

Zilversmidswerkplaatsen zoals in Schoonhoven bestaan nergens anders in Nederland, laat staan dat ze bewaard gebleven zijn. Een vergelijking dient zich aan met plateelwerkplaatsen, thuisweverijen of schoenmakerijen in andere steden. Die werkplaatsen zijn lang geleden al verdrongen door de oprukkende industrialisatie. Reden waarom de Historische Vereniging in samenwerking met de Stichting Nationale Zilverdag al geruime tijd aandacht vraagt voor behoud en bescherming van dit unieke nationale industriele erfgoed.

Een inventarisatie van wat er nog rest, is een eerste begin van bescherming. Onlangs is de inventarisatie van werkplaatsen gereed gekomen en aan de gemeente aangeboden in het kader van een voordracht als Gemeentelijk Monument. De inventarisatie is gedaan door Rene Kappers met medewerking van Rob Jung, leden van onze vereniging. Kappers laat tijdens zijn lezing de verschillende typen passeren waarbij gekeken wordt naar uiterlijk, bouwhoogte en ligging. Ook de interne structuur komt aan bod. Het geheel leidt tot verrassende conclusies.

Hoeveel goud- en zilversmeden hebben in de loop der eeuwen in Schoonhoven gewoond en gewerkt? Naast de 18e en 19e eeuw weten we nu ook dank zij een inventarisatie van Rene Kappers hoeveel dat er in de 20e eeuw geweest zijn. Hierbij zijn ook hun werkzame perioden in Schoonhoven bekend geworden. Tijdens de lezing laat Kappers onder meer zien hoe dit is verlopen. Hij zal een voorstel doen voor een vervolg van deze inventarisatie: het verzamelen van genealogische en biografische gegevens en ook van foto’s. Het geheel moet uitmonden in een uitgebreid overzicht van de Schoonhovense goud- en zilversmeden. Wie geinteresseerd is om hieraan een bijdrage te leveren wordt in het bijzonder van harte uitgenodigd.

KorteDijkVerkerk

Rene Kappers (1946) doet al vele jaren onderzoek naar het ontstaan van Schoonhoven als zilverstad. Naast genealogie van zilversmeden en onderzoek naar voorwerpen is ook de stad met werkplaatsen en gebouwen, bijvoorbeeld van de waarborg, onderwerp van studie. Hij publiceerde daarover een aantal ‘Zilvercahiers’ en artikelen. Naast bestuurslid van de Historische Vereniging is hij voorzitter van de Stichting Nationale Zilverdag en penningmeester van de Stichting Zilverkunst.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 15 december 2008 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis.

Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl
Einde Persbericht. Nadere informatie: Rene Kappers, m. 06 513 509 09

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven