Werkgroep SpringerPark Schoonhoven 09-10-2006

Werkgroep SpringerPark Schoonhoven
Secretariaat:
Nassaukade 11B
2871 AR Schoonhoven
Tel: 0182-320410
Voorzitter: T. van Tilburg
Leden van de werkgroep: M. Boetes, C. van den Dool, M. van Gelder, L. Ouweneel,
G. Straver, T. van Tilburg, I. Vlootman
Werkgroep Springerpark is onderdeel van de Historische Vereniging Schoonhoven.
De werkgroep onderhoud regelmatig contacten met de gemeente Schoonhoven, buurtvereniging “Binnenstad Oost”, de Nederlandse Tuinenstichting, de Bomenstichting

D.D.: 09-10-2006

Geachte Raad en College van Schoonhoven,

Afgelopen commissievergadering ruimte, dinsdag 26 september jl., heeft bureau SB4 een presentatie van de renovatieplannen van het stadspark gegeven. De werkgroep is enthousiast over het renovatieplan van bureau SB4. Er blijven echter enkele aandachtspunten.

Betreft de renovatie:
*De werkgroep vraagt het budget voor de speelroute op te nemen in het plan. Dit is een van de dragers van het ontwerp en voor de werkgroep een waarborg voor kwaliteit en tegelijk de invulling van een spelelement voor een grote doelgroep binnen het park, namelijk de jeugd.
*De stenengroep bij de brug vinden wij een belangrijk historisch aspect en willen wij graag herstellen met de oorspronkelijke rotsblokken, die nog gedeeltelijk (onder de grond) aanwezig zijn en daarnaast aangevuld moeten worden.
*Samen met de Nederlandse Tuinenstichting en eventueel een bomenschouw door de Bomenstichting wil de werkgroep tot een definitief advies komen welke bomen er in het park gekapt moeten worden. We wachten in eerste instantie het kapplan van Bureau SB4 af.

Betreft de organisatie en voortgang:
*De werkgroep heeft aandacht gehad voor de verschillende bezoekers van het park, zoals ouderen, jeugd, hondenbezitters en toeristen. Wij kunnen echter geen waarborg geven voor een draagvlak onder de burgers en vragen dan ook naast een voorlichtingstraject een inspraakprocedure op gang te zetten. Deze mening wordt gedeeld door de “buurtverenging binnenstad oost” waar de werkgroep regelmatig contact mee heeft.
*Wij hebben begrip voor de sluiting van het park gedurende de renovatieperiode, daar deze is opgelegd door de provincie i.v.m. de loodvervuiling en het eventuele gevaar dat dit voor de bevolking op kan leveren. De werkgroep vraagt de projectgroep te zoeken naar een mogelijkheid om de burgers op de hoogte te houden van de voortgang tijdens de renovatie.

Het cultuurhistorisch aspect is een belangrijk onderdeel van de plannen tot behoud en renovatie van het park. Het raadsbesluit van maart 2003 om het stadspark op de lijst van Beschermde Monumenten te krijgen heeft nog geen gevolg gehad. Wel is de Rijksdienst van Monumenten betrokken bij de plannen en hoopt de werkgroep op een positief waardeoordeel over het ontwerp en alsnog een aanwijzing tot Rijksmonument.

Namens de werkgroep
Gita Straver

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven