28 november 2017 – Waarslieden in het Krimpenerwaardse polderbeheer

UITNODIGING

DINSDAG 28 november : lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. De spreker komt eten bij Springer, en u heeft dus de mogelijkheid samen de ‘Aanschuifmaaltijd’ aan een grote tafel te nuttigen voor € 15,- ! Mocht u dit willen, geef dit even door bij Springer ivm de grote van de tafel.

De Historische Vereniging organiseert een presentatie door Hans Opschoor:

“Waarslieden in het Krimpenerwaardse polderbeheer, 17e eeuw”

Met de vorming van waterschappen en heemraadschappen in de lage landen (v.a. ca 1250) ontstonden er allerlei vormen van bestuur en beheer, met bijbehorende functionarissen. Op het niveau van de polders en de ambachten waren dat poldermeesters, ambachtsbewaarders (e.d.) – in de Krimpenerwaardse polders: waarslieden. Hun rol is in de waterstaatshistorische literatuur tot nog toe onderbelicht gebleven. Wat waren de officiële functies van waarslieden en wat deden ze in de praktijk? Hoe verhielden ze zich tot de heemraadschappen? Waar kwamen ze vandaan? Hoe ontwikkelden die functies in de loop van de 16e t/m 18e eeuw? We bekijken een conflict tussen waarslieden in een van de Ouderkerkse polders en hun ambachtsbestuur wat het tot de toenmalige Hoge Raad bracht, en hoe dat weer uitliep in problemen met hun eigen achterban.

Dr. Hans Opschoor (1944) was hoogleraar milieueconomie en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit, en voorzitter van de Raad voor het Milieu en Natuur Onderzoek. Voor zijn emeritaat hield hij zich vooral bezig met internationale milieu beheers vraagstukken (het meest recent: economische aspecten van klimaatverandering). Nadien heeft hij zijn onderzoeksveld verlegd naar bestuur en beheer en daarmee samenhangende conflicten in de !7e eeuwse Krimpenerwaard – de omgeving waarin zijn eigen voorvaderen waarsman en heemraad waren in die tijd. Hans schreef verschillende artikelen over zijn onderzoek in de tijdschriften Historische Encyclopedie Krimpenerwaard en Op d’ IJssel, (Historische Vereniging Ouderkerk aan de IJssel). De presentatie is mede gebaseerd op een lezing voor de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit.

Leden en niet leden van de Historische
Vereniging Schoonhoven zijn van harte
welkom om 20.00 uur bij ‘BOVEN’
Brasserie Springer, Opweg 2A te
Schoonhoven.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
We zien u graag!

 

Volgende lezing: 19 december

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven