De Historische Vereniging Schoonhoven
Over de HVS

In 1974 werd door Jaap van der Ende de Historische Vereniging Schoonhoven (HVS) opgericht met als doel ‘het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van Schoonhoven en het historisch schoon van de stad en haar omgeving’. De woorden zijn in de loop van de tijd veranderd maar de intentie is nog steeds hetzelfde.
De leden van de HVS vinden Schoonhoven een mooi stadje dat redelijk gaaf bewaard is gebleven en de HVS wil bevorderen dat ook toekomstige generaties graag in Schoonhoven zijn om te wonen, werken en recreëren. Het bewust zijn van de cultuurhistorische omgeving versterkt het gevoel van identiteit en betrokkenheid. De HVS verzet zich daarom tegen aantasting van monumenten en monument-waardige of beeldbepalende panden en structuren, zonder Schoonhoven als een openlucht museum te willen conserveren.

Om haar doelstellingen te realiseren worden allerlei activiteiten ontwikkeld om kennis van het verleden van Schoonhoven te onderzoeken, te beschrijven en te publiceren. De HVS organiseert de cursus Schoonhovologie, stimuleert historisch onderzoek en publiceert verhalen in Scoenhove.

Onze vereniging

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit:

BESTUURSLEDEN

Jeroen Patijn (voorzitter)
Peter van der Zwaal (secretaris)
Ton de Vaal (penningmeester)
Herman Groothuis (bestuurslid)
Marco Oudshoorn (bestuurslid)
Ben Peltenburg (bestuurslid)
Hans Fokker (bestuurslid)

StatutenBekijk hier »
Beleidsnotitie2023-2026 »
Jaarverslagen »

CORRESPONDENTIEADRES

Historische Vereniging Schoonhoven

Scheepmakershaven 57
2871 CE Schoonhoven
Telefoon: 0182-603727

E-mail: info@historischeverenigingschoonhoven.nl

IBAN: NL70INGB0003837826
Inschrijfnummer KvK: 40464784

Onze activiteiten

Werkgroepen

De vereniging kent een aantal werkgroepen die specifieke activiteiten ontwikkelen

Contactpersoon:
Odile Jaspar

E-mailadres:
ruudodile@gmail.com

Contact:
Heeft u vragen, stuur deze dan naar onderstaand mailadres.

E-mailadres:
schoonhovologie@historischeverenigingschoonhoven.nl

Contactpersoon:
Leo de Kluijver en Peter van der Zwaal

E-mailadres:
info@historischeverenigingschoonhoven.nl

Schoonhoven is ‘zilverstad’ en de werkgroep zilverstad onderzoekt hoe dat ontstaan is, welke personen daar aan hebben bijgedragen etc. Zij publiceren over hun bevindingen.

Contactpersoon Rene Kappers, rene.kappers@live.nl
Meer informatie over de activiteiten treft u op deze pagina »

Contactpersoon:
Til van Tilburg

E-mailadres:
redactie@historischeverenigingschoonhoven.nl

Contactpersoon:
Ger van de Lagemaat

E-mailadres:
webmaster@historischeverenigingschoonhoven.nl

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven