Voor al uw vragen.
Contact

  Correspondentieadres

  Historische Vereniging Schoonhoven

  p/a Scheepmakershaven 57, 2871 CE Schoonhoven

  Uw gegevens zijn veilig

  Privacyverklaring

  Gegevensverwerking

  Wat weet de HVS van haar leden en wat doet de vereniging met die gegevens?

  Van de leden van de Historische Vereniging Schoonhoven is een aantal gegevens bekend. Het zijn de gegevens die bij de aanvang van het lidmaatschap gevraagd worden (naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en telefoonnummer). Ook wordt bijgehouden of je ‘gewoon lid’ bent, jeugdlid of gezinslid, dat is natuurlijk nodig om de hoogte van de contributie te bepalen.
  In onze ledenadministratie wordt verder bijgehouden of je de cursus Schoonhovologie hebt gevolgd, dat doen we omdat bij hen meer kennis aanwezig is over de geschiedenis van Schoonhoven en we die kennis misschien in de toekomst willen kunnen gebruiken.
  Als je je lidmaatschap opzegt, worden de gegevens uiterlijk in het jaar daarna uit onze ledenadministratie verwijderd.

  De gegevens uit onze ledenadministratie zijn in te zien door de voorzitter, de secretaris en penningmeester. De gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.
  De gegevens worden in ons administratieprogramma op Nederlandse servers, onder Nederlands recht bewaard.

  Berichten over de activiteiten van de vereniging worden per email verzonden. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, antwoordt u op de betreffende mail met uw wens tot afmelding.

  Cookies

  Op de website van de HVS wordt geen gebruik gemaakt van cookies waarbij toestemming vereist is. (Tracking Cookies/Cookies van derden)
  De website gebruikt analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. (middels Google Analytics) Deze hebben geen gevolgen voor uw privacy.

  Laatst verschenen Nieuwsbrief
  Laatst verschenen Scoenhove

  Agenda / Lezingen

  Categorieën
  Archieven