ANBI SBCES

ANBI SBCES

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven

De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven heeft ten doel de bevordering van de instandhouding van het cultureel erfgoed in de (voormalige) gemeente Schoonhoven. De stichting doet dat door aankoop, beheer of fondswerving, conform de statuten d.d. 28-12-2006.

De stichting ondersteunt initiatieven betreffende het in stand houden of beschrijven van cultuurhistorisch erfgoed in Schoonhoven. In de afgelopen jaren heeft het bijgedragen aan:

▪ De digitalisering van de fotocollectie Van Holten;
▪ De restauratie van het glas-in-loodraam van het pand van fa. Hooijkaas en de herplaatsing in Zilvermuseum
▪ Een speciale uitgaven van de HEK ‘Arcadia’;
▪ De restauratie van het vaandel St. Eloy
▪ Het behoud van de kaart van de Krimpenerwaard van melkfabriek Amilco
▪ Het erfgoedspoor ‘Project scholen 1672’
▪ Bijdrage boek van T. Hooijkaas over de Firma Hooijkaas
▪ De realisatie van een videoproject over streeksieraden
▪ De digitalisering van de collectie Van der Kop
▪ De aanschaf van de bonbonnière Harm Ellens (Collectie Zilvermuseum)
▪ De stichting heeft in 2022 de Collectie van der Kop van de gemeente overgedragen gekregen.
▪ Een bijdrage aan de publicatie van L.P.Ouweneel, De regenten en de Waterlinie in het rampjaar;

De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven heeft geen personeel en verleent bestuursleden geen beloningen toe.

Het bestuur wordt gevormd door
Jeroen Patijn, voorzitter: voorzitter@historischeverenigingschoonhoven.nl
Peter van der Zwaal, secretaris: secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ton de Vaal, penningmeester: penningmeester@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ad de Vaal, bestuurslid

Contactgegevens
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven
Scheepmakershaven 57
2871 CE Schoonhoven

De SBCES heeft de ANBI-status.

RSIN / Fiscaal nummer: 801397170
Onder KvK-nummer 41173909

Financieel overzicht 2022-2023 »

Financieel overzicht 2021-2022 »

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven