27 mei 2014 – Van Monumentenzorg naar Ruimtelijk Erfgoedbeleid

Schoonhoven, 19 mei 2013

Uitnodiging

Maandag 27 mei organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven de lezing

“Van Monumentenzorg naar Ruimtelijk Erfgoedbeleid.”

door Marc Laman, Consulent Erfgoed en Ruimte bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

In de wereld van de zorg voor monumenten zijn belangrijke veranderingen aan de gang. De stad Schoonhoven kent meer dan 150 Rijksmonumenten en een kleine 50 Gemeentelijke Monumenten. Anders dan de aanduidingen doen vermoeden zijn deze Rijks- en Gemeentelijke Monumenten vrijwel allemaal eigendom van particulieren die daar dikwijls ook wonen. In de monumenten die eigendom zijn van stichtignen of verenigingen als Hendrick de Keijzer, wonen dikwijls particulieren. Mooie voorbeelden zijn de Watertoren en De Vergulde Swaen (voorheen Vestaalse maagd) in de Lopikerstraat.

De missie van onze Historische Vereniging, “Het behoud van de identiteit van de stad”, is vrijwel onlosmakelijk verbonden met het behoud van de monumenten in de stad. Daarom is het zaak voor de vereniging zowel als voor de eigenaren, bewoners en gebruikers (winkeliers) van onze monumenten kennis te nemen van de veranderingen die gaande zijn. Naast de beleidsmatige kant is ook gewoon de praktische kant van belang. Hoe organiseer ik onderhoud, wat mag ik wel en niet verbouwen, etc. zijn hele praktische vragen

De Gemeente Schoonhoven publiceerde in 2012 haar nieuwe ‘Erfgoednota’. Aan de hand daarvan wordt in de toekomst beleid uitgevoerd. Subsidie, nieuwe monumenten aanwijzen, reclambeleid in het beschermd stadsgezicht, etc. zijn daarbij onderwerpen van belang.

Marc Laman werkt sinds 2001 als consulent Erfgoed en Ruimte bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Na zijn studie Architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden werkte hij van 1990 tot 1997 als inventarisator mee aan het Monumenten Inventarisatieproject en selectieproject (MIP & MSP) in de provincie Utrecht en was vanaf 1997 als strategisch adviseur verantwoordelijk voor de verdeling van de restauratiegelden voor rijksmonumenten

Leden en partner-leden en belangstellenden zijn maandag 27 mei 2013 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. Voor de lezing wordt om 19.30 de ALV gehouden. Zaal open 19.00 uur. De toegang voor leden en ‘partner-leden’ is gratis. Niet-leden betalen 4 euro of kunnen gelijk voordelig lid worden voor heel 2013.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven