28 maart 2011 – Van Malen tot Molen

Schoonhoven, 14 maart 2011
Uitnodiging

De Historische Vereniging Schoonhoven organiseert maandag 28 maart een lezing met Jaap Kamphuis als spreker.

“Van Malen tot Molen”
Molens en Holland zijn sinds de middeleeuwen onverbrekelijk met elkaar verbonden. Zonder molens geen land. Maar water malen is maar één kant van molens. De behoefte aan gemalen producten is vermoedelijk zo oud als de mens. De oudste bekende afbeeldingen van malen zijn 23.000 jaar geleden gemaakt. Uiteindelijk bracht de ontwikkeling ons ‘industriemolens’. De Zaanstreek werd er bekend mee terwijl ook in andere steden zoals Schiedam robuuste molens tot stand kwamen. Ook Schoonhoven kende zijn molens. De laatste korenmolen tegenover Belvédère verdween in de jaren 1930. De wipmolen van Bonrepas staat daarentegen nog maalvaardig overeind.

De heer Jaap Kamphuis (1950) groeide op in de Zaanstreek en studeerde civiele techniek. Hij werkte vele jaren op het gebied van plattelandsontwikkeling in Arabische, Afrikaanse en Aziatische landen. Hij woonde ook enige tijd in west Afrika. Terug in de Zaanstreek werd hij vrijwilliger bij de Vereniging de Zaansche Molen en verzorgde hij rondleidingen in het Molenmuseum en op de verschillende industriemolens. Voor onderzoek naar malen en molens maakte hij verschillende studiereizen in binnen- en buitenland. In 2010 publiceerde hij het boek ‘Spieren, Water, Wind, 23.000 jaar Malen en Molens’ als resultaat van zijn vele jaren intensief speurwerk. Zijn lezing voor de Historische Vereniging gaat met name over de technische aspecten van malen en de verschillende molens.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 28 maart 2011 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 2 euro.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven