Uitreiking Jan van Beaumont-penning 2015

U i t n o d i g i n g 

Uitreiking Jan van Beaumont-penning, de Schoonhovense stadsprijs voor historisch werk en onderzoek, op vrijdag 11 september 2015 

Op vrijdag 11 september a.s. zal de Jan van Beaumontpenning 2015 uitgereikt worden aan de heer Hans Fokker door burgemeester Tjerk Bruinsma, beschermheer van deze onderscheiding.

De heer Fokker ontvangt de onderscheiding voor zijn enorme inzet voor het behoud van de gemeentelijke ‘collectie van der Kop’, een historisch waardevolle collectie tekeningen en schilderijen van de Schoonhovense schilders Han en Ad van der Kop. De collectie is thans eigendom van de Gemeente Krimpenerwaard en werd in het jaar 1960 door schenking verkregen.

Hans Fokker heeft in relatief korte tijd gezorgd voor herstel van de verloren gewaande inventarisatie en beschrijving, aanvulling van die beschrijving, digitale ontsluiting, waardering, sanering en conservering van de collectie. De voor de collectie door hem ingerichte website maakt de collectie laagdrempelig en breed toegankelijk. Verder doet hij onderzoek naar de achtergrond van de collectie, de familie van der Kop en Han van der Kop in het bijzonder.

Hij heeft met dit werk en onderzoek een bijzondere bijdrage geleverd aan het behoud van dit Schoonhovense cultuur-historisch erfgoed.

De onderscheiding wordt voor de 15e keer uitgereikt en geldt als blijk van waardering maar zeker ook als stimulans om dergelijk historisch werk voort te zetten en ook bij anderen te stimuleren. De toekenning van de onderscheiding wordt ondersteund door het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Stg. Nationale Zilverdag, Gilde St. Eloy, Citymanagement Schoonhoven en Winkeliersvereniging Centrum

De bijeenkomst wordt gehouden in de Remonstrantse kerk, Kruispoortstraat 6, 2871 DK te Schoonhoven.

U bent van harte welkom om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Na de introductie door de voorzitter van de Historische Vereniging, René Kappers, volgt een lezing over de collectie Van der Kop in Nederlands kunsthistorisch perspectief door Max Put, kunsthistoricus verbonden o.m. aan de Vrije Academie. Bij de uitreiking van deze onderscheiding door Burgemeester Tjerk Bruinsma zal Hans Fokker een presentatie houden, getiteld: Van’Onder de Hanenbalken’naar het World Wide Web. 

Hierna is er gelegenheid tot feliciteren onder het genot van een drankje en we besluiten de avond omstreeks 21.30 uur.

Wij hopen u op 11 september te mogen begroeten.

René Kappers Ruud Jaspar

voorzitter secretaris

In verband met de logistieke planning verzoeken wij u, indien u aanwezig wilt zijn, zich vóór zaterdag 

5 september aan te melden, onder opgave van het aantal personen, via: secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl