30 januari 2012 – Tussen de verwoesting van De Hem en Waterloo: 1572-1815

Schoonhoven, 20 januari 2012

Uitnodiging

Maandag 30 januari 2012 organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven een lezing over de militaire geschiedenis van Schoonhoven van 1572 tot 1815. Spreker is Schoonhovenaar Ad
de Vaal, met als titel,

“Tussen de verwoesting van De Hem en Waterloo: 1572-1815”

De verwoesting van het klooster bij De Hem in 1572 door oorlogsgeweld luidde een belangrijke periode in voor Schoonhoven. De gewonnen slag bij Waterloo in 1815 markeerde het einde van een
bijzondere militaire status van de stad. De positie in de tussentijd als ‘garnizoensstad’ had grote economische en sociale gevolgen die heden ten dag nog altijd in Schoonhoven van betekenis zijn. Zo
is daar de fysieke begrenzing van de oude stad met militaire wallen en grachten die eeuwenlang verdere ontwikkeling hebben tegengehouden. En de pluriforme samenstelling van onze huidige
bevolking is niet alleen een gevolg van ‘de nieuwbouw’ uit de jaren 1970 maar juist van de eeuwenlange instroom en het verblijf van duizenden ingekwartierde garnizoensoldaten. Ook de
doortocht van oprukkende of terugtrekkende troepen heeft zijn sporen nagelaten. De lezing van Ad de Vaal geeft inhoud, uitleg en kleur aan deze bijzondere militaire periode tussen 1572 en 1815.

Stadgenoot Ad de Vaal, voormalig hoofdofficier van de artillerie, bestudeert de militaire geschiedenis van Schoonhoven. Sinds zijn pensionering publiceert hij daar regelmatig over. De geschiedenis van
Schoonhoven als ‘garnizoensstad’ heeft daarbij zijn bijzondere belangstelling.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 20 januari 2012 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf
19.30 uur. De toegang voor leden en ‘partner-leden’ is gratis. Niet-leden betalen voor de lezing 4 euro.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven