27 april 2009 – Stoepen in Schoonhoven

Schoonhoven 18 april 2009
Persbericht

In het kader van de serie lezingen die de Historische Vereniging Schoonhoven maandelijks organiseert nodigen we u van harte uit voor de lezing

STOEPEN IN SCHOONHOVEN

Op maandagavond 27 april houdt architectuurhistoricus Theo Elsing een lezing over het ontstaan van stoepen, de functie ervan sinds de middeleeuwen en de mogelijkheden voor de hedendaagse ‘creatieve stad’. Aanleiding is onder meer de recent in Schoonhoven meermalen gevoerde discussie over de vraag “van wie is de stoep; van de huiseigenaar of van de gemeente?”

Stoepen zijn de meest vanzelfsprekende onderdelen van straten en pleinen. Ze hebben zich in historische binnensteden ontwikkeld tot sierlijke en karakteristieke elementen met hardstenen palen en smeedijzeren kettingen. De stoep – en de stoeppaal – is een zeer oud verschijnsel. Palen als afbakening werden reeds gebruikt door de Romeinen. De stoep was in eerste instantie in de Nederlandse steden een verhoogde plaat, met vaak een dwarsbank, om te voorkomen dat de voorbijgangers en karren te dicht langs de gevel zouden komen en om eigen waar uit te stallen en te verkopen. Stoeppalen waren oorspronkelijk opgesteld om het private karakter te garanderen.

De laatste 100 jaar zijn stoepen en stoeppalen echter met herbestratingen in ras tempo verdwenen. Waar vanuit vroegere stedelijke verordeningen iedereen geacht werd zijn eigen stoepje schoon te vegen is er nu onduidelijkheid over dit overgangsgebied tussen privé en openbaar.

Schoonhoven bezit nog een aantal juweeltjes van stoepen. Het weer in ere herstellen van de stoepen en historische bestratingen zou de aantrekkelijkheid van de Schoonhovense binnenstad voor bewoners als ook voor toeristen bijzonder verhogen maar ook de waarde als ‘creatieve stad’ vergroten.

stoep2542

Theo Elsing (1951) studeerde in 1987 aan de Universiteit Utrecht af op de stedenbouwkundige ontwikkelingen van Schoonhoven van 1560 tot 1980. Hij werkte mee aan publicaties als De Monumenten van Schoonhoven en de Historische Stedenatlas van Schoonhoven en Nieuwpoort. Hij voerde bijzondere restauratieprojecten uit door geheel Nederland en adviseerde gemeenten voor wat betreft Ruimtelijke Ordening, binnenstadsbeleid, monumentenbeleid en cultuurtoerisme. Samen met Ina Vlootman restaureerde hij het pand Koestraat 81 en is nu bezig met de restauratie van het monumentenpand Haven 66.

Plaats en toegang.
Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 27 april 2009 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet-leden bedraagt 2 euro.

Einde persbericht.
Nadere informatie: Rene Kappers m: 06 513 509 09
Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven