Scoenhove 9 Extra informatie

Thijs van der Stigchel – Ontstaan toerisme in Schoonhoven
Crolla, A. A. (1989). Toeristische exploitatie van ondergrondse kalksteengroeven. Grondboor & Hamer, 43(5/6), 201-202.
Dauven, J. M. H. J. (2017). De Geschiedenis van de Gemeentegrot in Valkenburg aan de Geul. Thesis Radboud Universiteit Nijmegen, 1- 39.
Schuurman, A. J. (2015). ‘Gelderland. Het paradijs voor de vermoeide grootstedeling. Toerisme in Gelderland voor WOII.’ Academia, 1-7.
Vreedenburgh jr., C. (1911). ‘Schoonhoven’. Op de Hoogte, 12, 729-736.
Waardenburg, G. (2021). ‘Cornelis Vreedenburgh jr. 1885-1963, zette de Zilverstad op de kaart. Als eerste!’ Jaarboek 2021 De Zilver Histograaf Schoonhoven, 90-104.

Schoonhoven. Gids voor Schoonhoven uitgegeven met medewerking van het Gemeentebestuur en van de Vereniging te Bevordering van het Vreemdelingenverkeer. (1926). Collectie Bijmolt (1092), 53, Streekarchief Midden-Holland.
Ingekomen en uitgaande stukken van de Vereniging voor Bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Ingekomen en uitgaande stukken betreffende historische bezienswaardigheden in Schoonhoven. (1936-1956). Archief van de gemeente Schoonhoven (1013), 3, Streekarchief Midden-Holland.
‘Bezoekt Schoonhoven’. Toeristische folders, 1933, 1934 en z.d. (ca. 1952-1955). Collectie Varia (0200), 2273, Streekarchief Midden-Holland.
Schoonhovense Courant, diverse jaren, www.samh.nl.
De afbeelding op blz. 7 is deel van de fotocollectie van het Streekarchief Midden-Holland (0440. 60818) 

Ferry Mol – Reiziger in zilver
Ferry Mol heeft in juni 2021 over Van der Hoff gepubliceerd in de Zilverhistograaf Schoonhoven.
https://zilverhistograaf.nl/zh/wp-content/uploads/2021/06/1.-Zilver-Histograaf-Schoonhoven-juni-2021-juni.pdf

Ad de Vaal – Rondreizend soldatenvolk

Militaire Geschiedenis van Nederland, deel 2 Krijgsmacht en Handelsgeest; Boom Amsterdam
Zwitzer Dr. H.L., De militie van den staat, Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden; Van Soeren & Co, Amsterdam 1991
Rignoir H., Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940; Koninklijk Nederlands Leger, Sectie Militaire Geschiedenis, 1980
Garnizoensplaatsen op plaats; keevel.fme.im/milinf/dutreg/Nederland/garn-plaats.htm
Trouwen Schoonhoven (ref) 1589-1700 en bewerkt door A.A. van Beuzekom

Stamboom van der Heiden, Roth, van der Hek, de Groot, Lorenz Roth (1752) en Kornelia van Es (1780) (Deel 1) samengesteld door Aad van der Heiden https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-heiden-roth-van-der-hek-de-groot/verhalen.php?id=499 

IJsbrand Verveer – Reizen met de Lekboot
Enkele bronnen/suggesties om verder te lezen over de Reederij op de Lek

 • Boot, W.J.J. Van Stoomboot Schoonhoven tot Raderboot Kapitein Kok
  Een uitvoerige beschrijving van de “Stoombootdienst op de Lek” en “de N.V. Reederij op de Lek”, hierin worden ook de schepen uitvoerig beschreven.
 • Man, H. de, Hollanders komt naar het water 

Herman de Man vertelt op zijn karakteristieke sfeervolle manier over een reis die hij in 1920 heeft gemaakt van Culemborg naar Rotterdam met een van de schepen van de Reederij op de Lek.

 • Verveer, IJ. Reizen met de Lekboot in oude ansichten 

IJsbrand Verveer vertelt aan de hand van oude ansichten in drie afzonderlijke boekjes over een reis met de Lekboot.

 • Bijl, A.  De tijd van de stoombootdiensten
  Aart Bijl beschrijft uitvoerig de opkomst van het massavervoer over de rivieren in de periode 1825-1950.

Leo de Kluijver – Enkele reis prairie

Smits, C. De afscheiding van 1834: Gorinchem en Beneden-Gelderland – deel 1,
Smits, C. De afscheiding van 1834: De geschiedenis van een aantal kerkelijke gemeentes van de Afscheiding in de periode 1834-1869 – deel 2, C. Smits
Soepenberg J.H. Op ongebaande wegen – De Afscheiding in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerk
Stellingwerf J. Amsterdamse emigranten – Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873
Diggelen, M. van, De exodus van Hendrik Peter Scholte
Diggelen, M. van, De exodus van Hendrik Peter 

 

Scholte naar Pella

Het archief van het Kadaster, Schoonhoven, Willige Langerak

https://archive.org/details/dejonghalliedfam00deyo/page/24/mode/2u
https://www.forgottenbooks.com/en/download/DeJonghandAlliedFamilies_11369193.pdf
http://wiki.gzu-online.com
https://dutchamericans.files.wordpress.com/2017/03/1997_10_kennedy.pdf
https://www.ameide-tienhoven.nl/wp-content/uploads/2013/03/Nieuwsblad-HVAT-2013-2-klein.pdf
https://www.wikitree.com/wiki/Space:Dutch_Immigrants_that_followed_Hendrik_Pieter_Scholte_in_1847_and_settled_in_Pella%2C_Iowa%2C_USA
https://pcmd.contentdm.oclc.org/digital/collection/familyhf-ppl/id/486/
https://nl.findagrave.com/memorial/126409002/koenraad-de_jong


Scoenhove 8 Extra informatie

Meer informatie bij Scoenhove 8 – September 2022 – Duurzaam

Leo de Kluijver Duurzaam hergebruik (over de Plateelfabriek) 

Extra foto’s van het wooncomplex De Plateelfabriek (link naar pdf)

Leo de Kluijver gebruikte naast documentatie van Verstoep bouwadvies en architectuur de volgende bronnen 

Peter de Wit – Duurzaam erfgoed

 • Rapport Oude Haven 36 Schoonhoven, Bouwhistorische opname en waardesteling.  Nipides 2018

Scoenhove 7 Extra informatie

Rectificatie

Op blz. 23 van de gedrukte staat dat de stadsbrand plaatsvond in 1512, dat is niet correct. De brand vond plaats in 1518. In de digitale versie is dat verbeterd.

In de universiteitsbibliotheek van Leiden bevindt zich een handschrift dat in het Karmelietenklooster gekopieerd is. Lees een bijdrage hierover en zie de openingspagina.

Bij het artikel van Antoine Jacobs Het Karmelietenklooster van Schoonhoven (blz. 9 ev.) 

Historicus dr. Antoine Jacobs heeft meerdere publicaties op zijn naam staat. Voor mensen die na het lezen van zijn artikel meer willen weten verwijzen wij naar Monasticon Carmelitanum Neerlandicum waarin hij (in het Nederlands) de geschiedenis van verschillende karmelietenkloosters in het huidige Nederland beschrijft. 

https://nederlandscarmelitaansinstituut.nl/projecten/

Bij het artikel Mystiek van de Karmelorde (blz 14 ev.)

Als je meer wilt weten over de huidige orde der Karmelieten, dan verwijst zuster Sanny Bruijns naar de volgende literatuur. 

 • S. Bruijns, Karmelitaans leven, een gave en een opgave, Herademing 1999, 19-27
 • Groeistuk Charisma en Identiteit, Commissie Charisma en Identiteit Karmelfamilie, 2011
 • Karmelbeweging, ontmoetingsplaats voor leken in de Karmel, Stuurgroep Karmelbeweging 2007
 • Leven in de Karmelregel, geleefde spiritualiteit buiten het klooster, Karmelbeweging 2010
 • Uit de wereld van de Karmel, de geschiedenis van een religieuze orde en haar betekenis nú, Amstelveen 1984
 • Pieter van de Ven, Elia’s orde van heilige hunkering, Trouw 24-08-1999
 • Verslagboek themadag Kloosterspiritualiteit en –pastoraat, Boskapel Nijmegen, 13-10-2001
 • K. Waaijman, De mystieke ruimte van de Karmel, Gent 2004

Scoenhove 6 Extra informatie

Voor de meeste artikelen is gebruik gemaakt van Berkum van, Henricus, Beschrijving der stadt Schoonhoven, Gijsbert en Willem de Vrij, Gouda 1762 Dit boek is integraal digitaal beschikbaar (met zoekfunctie!) in google books.

In ‘Het ontstaan van de Opstand’ is sprake van de belastingen die door Landvoogd Alva werden opgelegd. Het gaat om de volgende belastingen.
honderdste penning             heffing van 1% over alle bezit,
twintigste penning                heffing van 5% over de verkoop van onroerend goed
tiende penning                       heffing van 10% over alle verkopen

Voor het artikel over de watergeuzen in Schoonhoven is gebruik gemaakt van de volgende bronnen.

 • Berkum van, Henricus, Beschrijving der stadt Schoonhoven, Gijsbert en Willem de Vrij, Gouda 1762
 • Koopmans, J.W. drs, Drie kleine steden in de Staten De verschijning van Schoonhoven, Woerden en Oudewater in de Hollandse Statenvergadering, Heemtijdinghen, nr. 21, 109-114, Universiteit van Groningen, 1982
 • Lagarde, Lambert, Familie Lagarde Online, De Tachtigjarige Oorlog, familielagarde.nl 2020
 • Bührmann, Frans, De Watergeuzen en het jaar 1572, Amsterdam, 1872
 • Groningen van, A.P. Geschiedenis der Watergeuzen, S en J Luchtmans, Leiden, 1840
 • Swart, Erik, Krijgsvolk Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatseleger,1568-1590, academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2006

Leen Ouweneel gebruikte voor het artikel ‘Het verzetten van de wet’ naast het boek van Van Berkum

 • Gens Nostra Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging jaargang XLIV (april/mei 1989) namen van de stadsbestuurders in die periode door P. Muilwijk
 • De akte van toelating van Christoffel van Teylingen is beschikbaar in het Nationaal Archief (Grafelijkheidsrekenkamer brief Willem van Oranje nr. 11674)

Over Jelle Eelsma is meer informatie te vinden op http://www.simonwierstra.nl/EELSMA.htm

 • Wierstra, Simon, Genealogie van het adellijke geslacht van Eelsma

Een uitgebreide versie van De religieuze ommezwaai (met bronvermelding en suggesties voor verdere studie) is te vinden op: https://historischeverenigingschoonhoven.nl/wp-content/uploads/2022/04/Pieter-Jansz-Uijtenbogaert-GROOT.pdf

Over het Klooster van Sint Michiel in Den Hem is in 1995 een uitgebreide studie verschenen in de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard.
De afbeeldingen zijn voor deze uitgave door het Regionaal Archief Gorinchem gescand van het origineel dat daar bewaard wordt.

Dick Mentink publiceerde de tekening ‘De vesting Schoenhove aan de Lekzijde’ in zijn boek ‘Schoonhoven vier eeuwen bezien en beschreven’ – Alphen aan den Rijn 1981


Scoenhove 5 Extra informatie

Jolanda Reijm – Moordaanslag op ’t Oude Slot

Jolanda Reijm gebruikte voor haar artikel de volgende bronnen

Streekarchief Midden-Holland te Gouda

Archief 1058: Archief van het gerecht van Schoonhoven, 1448-1811. Inventarisnummers:

 • Strafrechtspraak
 1. Criminele rol, 1660-1786. Folio 247 t/m 249
 2. Stukken betreffende een strafprocedure tegen Hendrik van Wijk inzake poging tot moord, 1763.
 • Schepenakten

175, 177-178. Registers van gerechtelijke transporten van onroerende zaken en hypotheken

 1. 1723-1735, akten van: 28-03-1729
 2. 1744-1757, akten van: 01-04-1752 en 08-03-1753
 3. 1757-1770, akten van: 25-05-1763, 15-11-1765, 15-07-1766: 2x: folio 192 en 194

Voor de genealogische gegevens.

Streekarchief Midden-Holland te Gouda

 • Schoonhoven Doop-, trouw- en begraafregisters
 • Burgerlijke Stand van Schoonhoven; geboorte-, huwelijk en overlijdensakten.

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

 • Archief L158: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Cabauw, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel en Willige Langerak, inv.nrs. 540 en 541.
  De indexen op deze inventarisnummers zijn te raadplegen op: www.rhcrijnstreek.nl

Leo de Kluijver – Een mysterieuze steen

Leo de Kluijver gebruikte twee archiefstukken uit het Streekarchief Midden-Holland
Correspondentie Burgemeester en Wethouders (1861 – 1868), Gemeente Schoonhoven, archief 1813-1932 nr. 271
Handelingen van den Raad de gemeente Schoonhoven, (181-1867) Gemeente Schoonhoven, archief 1813-1932 nr. 11

Gerard Waardenburg – Cornelis Vreedenburgh een grote onbekende Schoonhovenaar

Het artikel is een verkorte versie van een artikel dat binnenkort in De Zilverhistograaf gepubliceerd wordt, daarin  beschrijft Gerard Waardenburg uitgebreid de bronnen die hij raadpleegde.

Ben Peltenburg – Een verdwenen herberg

Ben Peltenburg heeft aantekeningen gebruikt die gebaseerd zijn op de resolutiën van de Vroedschap, het Verpondingsregister en het Notarieel Archief van Schoonhoven. Deze archiefstukken zijn nu ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland in Gouda.
In ‘Het Leven in Schoonhoven’ (#8, september 2011, blz. 224-226) is een artikel opgenomen over de Dam. Hierin wordt niet alleen ingegaan op herberg de Eenhoorn, maar ook op andere gebouwen op de Dam.

Piet Niestadt – Uit de kunst: verdwenen plekken

Piet Niestadt verwijst in zijn bijdrage naar vier werken van Willem Graves Kooijman. Eén ervan(Koestraat) is afgebeeld op de achterzijde van Scoenhove #5, de andere zijn te zien op de website
link 1 (Koestraat, afgebeeld op de achterzijde van Scoenhove) = Graves-Kooiman02
link 2 (Kerkstraat) = Graves-Kooiman 01
link 3 (Binnenplaats) = Graves-Kooiman 03
link 4 (Landschap) = Graves-Kooiman 04


Scoenhove 4 Extra informatie

Bij het artikel Kees en Neeltje
Extra informatie over Kees en Neeltje Oskamp lees je in Molenaar Kees Oskamp

Bij artikel ‘De katholieke schuilkerk in de Nes’
Lees meer in het artikel van Leen Ouweneel in de H.E.K. (Historische Encyclopedie Krimpenerwaard) 2000, 25e jaargang nr. 2 (blz. 42 – 61), hierin staat ook een uitgebreidere literatuuropgave.

Bij het artikel ‘De militaire tehuizen in Schoonhoven’

Ad de Vaal raadpleegde de volgende bronnen.

Lees meer op https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/caritas-maatschappelijk-werk/archieven/archieven_van/centrale-katholieke/

Addendum
In ‘Het leven in Schoonhoven’(#1, februari 2011) schreef ik ook over de militaire tehuizen. Daarin was ik completer dan in het recente artikel in Scoenhove. De zin ‘De protestanten waren gedwongen op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. Zij vonden dit in een leegstaande pastorie van de Gereformeerde Kerk op de hoek van de Koestraat en de Voorhaven.’ in de laatste alinea (blz. 13) had beter als volgt geschreven kunnen zijn.
‘In 1939 was de samenwerking tussen de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde kerken zoals die eind 19e en begin 20e eeuw bestond, kennelijk niet meer goed mogelijk. De Gereformeerde Kerk bood ruimte aan de militairen in de leegstaande pastorie op de hoek van de Koestraat en de Voorhaven. De Nederlands Hervormde Kerk opende een eigen Christelijk Militair Tehuis in het Herenlogement in de Koestraat.’

Ad de Vaal

Het artikel over Jan van Blois is gebaseerd op H.A. Verhoef, De graven van Blois (Schoonhoven 2016) www.historischeuitgavenschoonhoven.nl

Voor het artikel ‘Van gastarbeider tot succesvol ondernemer’ heeft Gerard Waardenburg uitgebreid gesproken met Mo Azarkan en Madi El Ayachi. Lees de complete interviews op de website.

Er is behoorlijk wat online te vinden over de geschiedenis van de Marokkanen in Nederland is behoorlijk wat online te vinden. Begin bijvoorbeeld bij


Bij het artikel van Gita Straver in Scoenhove 3 over de Koningsbomen in Schoonhoven

en gedrukte literatuur

 • Kuiper, H., 2000.Tilburg, vijf eeuwen rond een heilig linde. Zaltbommel.
 • Maes, N. en T. van Vuure, 1989. De linde in Nederland. Utrecht.
 • Maes, N.C.M., 1996.Bomen en Monumenten. Zeist.
 • Voskuil, B.V. e.a., 1991. Bomen voor Oranje, ‘s-Gravenhage.