Scoenhove 4 Extra informatie

Bij het artikel Kees en Neeltje
Extra informatie over Kees en Neeltje Oskamp lees je in Molenaar Kees Oskamp

Bij artikel ‘De katholieke schuilkerk in de Nes’
Lees meer in het artikel van Leen Ouweneel in de H.E.K. (Historische Encyclopedie Krimpenerwaard) 2000, 25e jaargang nr. 2 (blz. 42 – 61), hierin staat ook een uitgebreidere literatuuropgave.

Bij het artikel ‘De militaire tehuizen in Schoonhoven’

Ad de Vaal raadpleegde de volgende bronnen.

Lees meer op https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/caritas-maatschappelijk-werk/archieven/archieven_van/centrale-katholieke/

Addendum
In ‘Het leven in Schoonhoven’(#1, februari 2011) schreef ik ook over de militaire tehuizen. Daarin was ik completer dan in het recente artikel in Scoenhove. De zin ‘De protestanten waren gedwongen op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. Zij vonden dit in een leegstaande pastorie van de Gereformeerde Kerk op de hoek van de Koestraat en de Voorhaven.’ in de laatste alinea (blz. 13) had beter als volgt geschreven kunnen zijn.
‘In 1939 was de samenwerking tussen de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde kerken zoals die eind 19e en begin 20e eeuw bestond, kennelijk niet meer goed mogelijk. De Gereformeerde Kerk bood ruimte aan de militairen in de leegstaande pastorie op de hoek van de Koestraat en de Voorhaven. De Nederlands Hervormde Kerk opende een eigen Christelijk Militair Tehuis in het Herenlogement in de Koestraat.’

Ad de Vaal

Het artikel over Jan van Blois is gebaseerd op H.A. Verhoef, De graven van Blois (Schoonhoven 2016) www.historischeuitgavenschoonhoven.nl

Voor het artikel ‘Van gastarbeider tot succesvol ondernemer’ heeft Gerard Waardenburg uitgebreid gesproken met Mo Azarkan en Madi El Ayachi. Lees de complete interviews op de website.

Er is behoorlijk wat online te vinden over de geschiedenis van de Marokkanen in Nederland is behoorlijk wat online te vinden. Begin bijvoorbeeld bij


Bij het artikel van Gita Straver in Scoenhove 3 over de Koningsbomen in Schoonhoven

en gedrukte literatuur

  • Kuiper, H., 2000.Tilburg, vijf eeuwen rond een heilig linde. Zaltbommel.
  • Maes, N. en T. van Vuure, 1989. De linde in Nederland. Utrecht.
  • Maes, N.C.M., 1996.Bomen en Monumenten. Zeist.
  • Voskuil, B.V. e.a., 1991. Bomen voor Oranje, ‘s-Gravenhage.