Scoenhove extra informatie


Bij het artikel van Gita Straver in Scoenhove 3 over de Koningsbomen in Schoonhoven

en gedrukte literatuur

  • Kuiper, H., 2000.Tilburg, vijf eeuwen rond een heilig linde. Zaltbommel.
  • Maes, N. en T. van Vuure, 1989. De linde in Nederland. Utrecht.
  • Maes, N.C.M., 1996.Bomen en Monumenten. Zeist.
  • Voskuil, B.V. e.a., 1991. Bomen voor Oranje, ‘s-Gravenhage.