Schoonhovologie 2021 

Schoonhovologie 2021
Hoe is Schoonhoven ontstaan? Waarvan leefden de stadsbewoners door de eeuwen heen? Wat is er nog te zien van de fortificaties van de oude vestingstad? En waaraan dankt de binnenstad zijn unieke stratenpatroon? Is het waar dat de stad ooit de tiende stemhebbende stad van Holland was? Welke rol speelde de kerk? En waarom is Schoonhoven eigenlijk de Zilverstad van Nederland? 

Deze en vele andere onderwerpen komen aan bod in de populaire cursus Schoonhovologie van de Historische Vereniging Schoonhoven. 

Inhoud
De volgende onderwerpen komen in de lessen aan de orde. 

1. Ruimtelijke ontwikkeling van de stad Schoonhoven 2. Stadsrechten
3. Politieke ontwikkelingen (vanaf de republiek tot nu)
4. Archeologie
5. Militaire geschiedenis van Schoonhoven
6. Religieuze historie
7. De Grote Kerk: geschiedenis van het gebouw en van de Hervormde Gemeente
8. Economie van Schoonhoven
9. Schoonhoven Zilverstad
10. Stadswandeling
11. Excursie naar het Streekarchief Midden-Holland in Gouda
12. Examen (deelname niet verplicht) 

Schoonhovologie wordt afgesloten met een open-boekexamen en een feestelijke slotbijeenkomst waarbij de geslaagden hun diploma ontvangen, zich ‘Schoonhovoloog’ mogen noemen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de overdracht van de rijke cultuurhistorie van Schoonhoven aan volgende generaties. 

Wanneer en waar
De cursus Schoonhovologie wordt gegeven op woensdagavonden in het gebouw van de bibliotheek, Spoorstraat 3A in Schoonhoven. De eerste les is op woensdagavond 15 september, de les begint om 19.30 uur en wordt uiterlijk 22.00 uur afgerond. 

Kosten
Deelname aan de cursus Schoonhovologie kost €85,- voor leden van HVS. Niet-leden betalen €100,- en zijn de rest van 2021 lid van de vereniging. 

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het formulier op de website. Heeft u nog vragen? Stuur deze dan aan schoonhovologie@historischeverenigingschoonhoven.nl.