28 april 2008 – Schoonhovense hofleveranciers en Oranje

Schoonhoven 15 april 2008
PERSBERICHT

In het kader van de serie lezingen die de Historische Vereniging Schoonhoven maandelijks organiseert zullen de heren Piet van Breukelen en Rene Kappers maandag 28 april a.s. als opmaat naar Koninginnedag een lezing houden en films vertonen met als onderwerpen:

Schoonhovense hofleveranciers en Oranje. 

Schoonhoven heeft in de loop der jaren een aantal hofleveranciers gekend. Eén van die hofleveranciers heeft het wapenbord achtergelaten dat sinds kort gerestaureerd in volle glorie de Zilverkamer van het Schoonhovense stadhuis siert. Om te weten te komen van wie dit wapenbord afkomstig is, heeft Rene Kappers alle hofleveranciers in Schoonhoven in beeld gebracht. Hij doet in een korte lezing met dia’s verslag van dat onderzoek en de verrassende uitkomsten daarvan. Heeft u nog foto’s of andere herinneringen aan een hofleverancier in Schoonhoven, dan wordt u van harte uitgenodigd deze op die avond mee te brengen.

Koninklijk bezoek en eerbetoon aan Oranje in Schoonhoven staan na de pauze centraal in de films die Piet van Breukelen gaat vertonen. Het gaat speciaal over het bezoek van onze vorstin aan de zilverstad ter gelegenheid van de opening van de Grote Kerk na de restauratie in 1982. Daarbij komt ook het aansluitende bezoek aan de Vakschool, Sola Gratia en het stadhuis in beeld. het vervolg van de film gaat over het planten van de ‘Beatrix-boom’ ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Hare Majesteit in 1988.
Als toegift wordt de avond afgesloten met een tweede film over de geschiedenis van de radarsalonboot de Lekboot 6, genaamd Kapitein Kok.

wapen

Van Breukelen (1936), al 44 jaar organist in de Rooms Katholieke kerk en bevlogen fotograaf en cineast, is jarenlang plateelschilder geweest bij de Plateelfabriek Schoonhoven. Maar zijn echte liefde lag bij het mooie oude Schoonhoven, bij de natuur en bij de muziek. Zijn liefde voor muziek kon hij uitleven in zijn orgelspel maar om ook dichter bij de natuur en Schoonhoven te zijn veranderde hij van baan en kreeg daardoor de gelegenheid van de natuur en Schoonhoven te genieten.

Dat deed hij niet alleen stilletjes voor zichzelf, integendeel. Van de duizenden opnames die hij maakte en die hij verwerkte tot schitterende presentaties mogen wij nu allemaal genieten. Een bijzonder voorrecht. Een ontmoeting met Piet van Breukelen is alleszins de moeite waard. Zijn presentaties zijn schitterend en Piet is een bevlogen en inspirerend mens. Kappers (1946) is al jaren onderzoeker van alles wat met Schoonhoven als zilverstad te maken heeft. Hofleveranciers uit de zilverstad vormen daarbij een onderdeel.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn 28 april 2008 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis.

Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

Einde persbericht. Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven