19 december 2011 – Schoonhoven belegerd en ontzet ?

Schoonhoven, 9 december 2011

Uitnodiging

Maandag 19 december 2011 organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven een lezing over de oudste militaire geschiedenis van Schoonhoven van 1280 tot 1580. Spreker is Schoonhovenaar Ad de Vaal.

“Schoonhoven belegerd en ontzet ?”

Schoonhoven is na haar stadswording verschillende malen belegerd geweest. Ook namen de schutters en poorters van Schoonhoven deel aan een aantal krijgstochten van hun stadsheer en van de graaf van Holland tegen de friezen, tegen Arkel of tegen Utrecht. In de periode voor de Opstand of 80-Jarige Oorlog, was de stad meer dan eens twistappel in de Hoekse en Kabeljauwse twisten, prooi voor de Geldersen, ingenomen door de Watergeuzen en uiteindelijk belegerd door de Spanjaarden. Jacoba van Beieren zocht haar toevlucht op ons kasteel en stierf later een natuurlijke dood maar voor sommigen anderen liepen de krijgsverrichtingen niet goed af. Bekend is de dood van Albrecht Beiling die levend begraven werd als straf voor zijn rol in een van die conflicten.

Stadgenoot Ad de Vaal, voormalig hoofdofficier van de artillerie, bestudeert de militaire geschiedenis van Schoonhoven. Sinds zijn pensionering publiceert hij daar regelmatig over. Dit maal gaat zijn lezing over de oudste militaire geschiedenis van de stad in de late middeleeuwen.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 19 december 2011 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 4 euro.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven