SAMENSTELLING BESTUUR:
Jeroen Patijn (voorzitter) voorzitter@historischeverenigingschoonhoven.nl
Peter van der Zwaal (secretaris) secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ton de Vaal (penningmeester) penningmeester@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ad de Vaal (bestuurslid) addevaal@kpnplanet.nl
Marco Oudshoorn (bestuurslid)
Hans Fokker (bestuurslid)
Leo de Kluijver (bestuurslid)

CONTACTEN WERKGROEPEN:
Odile Jaspar (historisch groen) historischgroen@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ad de Vaal (Werkgroep Schoonhovologie) schoonhovologie@historischeverenigingschoonhoven.nl
Hans Rat (open monumentendag) openmonumentendag@historischeverenigingschoonhoven.nl
Frank Heldoorn (monumenten) monumenten@historischeverenigingschoonhoven.nl
Til van Tilburg (redactie) redactie@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ben Peltenburg (archeologie) archeologie@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ger van de Lagemaat (website) webmaster@historischeverenigingschoonhoven.nl

CORRESPONDENTIE-ADRES: BANK: KAMER VAN KOOPHANDEL:
Historische Vereniging Schoonhoven
Postbus 47
2870 AA Schoonhoven
Telefoon: 0182-603727
E-mail: info@historischeverenigingschoonhoven.nl
IBAN: NL70INGB0003837826 Inschrijfnummer: 40464784

STATUTEN: BELEIDSNOTITIE: JAARVERSLAGEN:
Bekijk hier » 2018-2021 » Klik hier