26 januari 2009 – Rotte kiezen uit de stad

Schoonhoven 17 januari 2009

Uitnodiging

In het kader van de serie lezingen die de Historische Vereniging Schoonhoven maandelijks organiseert zal de heer Onno Trim maandag 26 januari a.s. een lezing houden met als onderwerp:

“Rotte kiezen uit de stad. Was het de moeite waard?”
De transformatie van de historische stad Schoonhoven.

In de vorige eeuw zijn in de jaren ’80 op vele lokaties in de oude binnenstad nieuwe huizen verrezen. Ook zijn er veel verwaarloosde panden gerestaureerd. Voorbeelden zijn te vinden in de Koestraat, de Havenstraat, Lange Weistraat, etc. Gelukkig heeft de wijze waarop deze ‘rotte kiezen’ in de binnenstad zijn aangepakt ertoe geleid dat de stad zijn historische aanzicht en karakter heeft behouden. Vandaag en in de toekomst zijn we dolblij met de aanpak van destijds. Toen was echter niet iedereen er even gelukkig mee. Vooruitgang was ook destijds voor velen sloop en nieuwbouw. De “Woningbouw”
ofwel de Woningbouwvereniging Schoonhoven was verantwoordelijk voor deze gang van zaken. Oud-bestuurder Onno Trim, architect en stedebouwkundige, vertelt ons hoe dat is gegaan. Hij toont ons daarbij graag de resultaten van die inspanningen. De vraag die daarbij vandaag, na meer dan 25 jaar, gesteld mag worden luidt “was het de moeite waard?”. Volgens ons is het antwoord helder: “zelfs meer dan de moeite waard”.

Over de spreker
Onno Trim (Rotterdam 1939) is architect en stedebouwkundige. Hij werd opgeleid aan de Academie voor Bouwkunst in zijn geboortestad Rotterdam. Onno woont sinds 1963
in Schoonhoven aan de Korte Dijk. Naast zijn werk als architect en stedebouwkundige was hij vele jaren bestuurslid van de Woningbouwvereniging Schoonhoven, de voorloper van het huidige Qua Wonen. In die hoedanigheid heeft Onno Trim zich samen met andere bestuurders van de vereniging ingezet om de toenmalige ‘rotte kiezen’ in de binnenstad te saneren. En wel op een wijze die recht deed aan diverse eisen. Met als resultaat goede, betaalbare woningen die op een historisch verantwoorde wijze ingepast zijn in de bestaande bebouwing. Woningen die harmonieren in een ‘beschermd stadsgezicht’.
Anno 2009 is Onno Trim nog steeds aktief in de bouwwereld. Hij treedt op als adviseur van diverse gemeenten en van ingenieursbureau’s. De Historische Vereniging Schoonhoven is blij dat hij zijn werk en ervaringen van destijds wil vertellen en tonen.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn 26 januari 2009 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet-leden bedraagt 2 euro.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven