31 maart 2008 – Restauratie van Schoonhovense roerende goederen

Schoonhoven 16 maart 2008
Persbericht

In het kader van de serie lezingen die de Historische Vereniging Schoonhoven maandelijks organiseert zal de heer Jan Verhoeven maandag 31 maart a.s. een lezing houden over het onderwerp:

Restauratie van Schoonhovense roerende goederen.

Bij restauratie wordt meestal aan gebouwen gedacht. Maar ook roerende goederen moeten dikwijls worden gerestaureerd om in volle glorie als voorbeeld en inspiratiebron voor het nageslacht bewaard te blijven. Jan Verhoeven (1931) heeft in Schoonhoven vele objecten onder zijn kundige handen gehad en gerestaureerd. Over die restauraties gaat zijn lezing.

Voor het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum zorgde hij voor de restauratie van het interieur van de voormalige juwelierswinkel Van Kempen en Begeer. De verkeersborden van architect Died Visser uit de dertiger jaren staan dank zij Jan Verhoeven weer in de stad, maar nu als monument. Hij restaureerde het naambord van Zilverfabriek Huisman, de gouden Oilfant van Tol 9, vele archeologische bodemvondsten en ook de eerste steen van de Willem de Zwijgerschool. Het laatste project dat nu onder handen is, zijn drie prachtige metershoge glas-in-lood-ramen uit de kantoorhal van voormalige Zilverfabriek H.Hooijkaas.

ramen-hooikaas

De glas-in-lood-ramen van de Schoonhovense Zilverfabriek H.Hooijkaas, werden in de dertiger jaren vermoedelijk ontworpen door Henry v.d. Stok, een van de meest vooraanstaande glas in lood kunstenaars van de 20e eeuw en leerling van de naar Nederland geëmigreerde Hongaar Vilmos Huszar, een van de grondleggers van De Stijl. Van der Stok werkte veel samen met de architecten Diet Visser en van der Laan. Van zijn hand zijn dan ook meer glas-in-lood-ramen in Schoonhoven aanwezig. De ramen van Hooijkaas zullen tijdens deze avond worden overgedragen aan de Historische Vereniging. Het ligt in de bedoeling deze ramen vervolgens een permanente expositieplek in Schoonhoven te geven.

Jan Verhoeven (1931) was na zijn opleiding vele jaren zelfstandig ondernemer. Het meubilair en betimmering van menig directiekantoor werd door hem in die periode gemaakt. De laatste 10 jaar van zijn werkzaam leven was de heer Verhoeven restaurator bij Museum Prinsenhof in Delft met als specialiteit meubelen en houten objecten. Jan Verhoeven is Ereburger van Schoonhoven en ontving in 2005 de stadsprijs voor historisch werk en onderzoek, de Jan van Beaumontprijs.

Leden als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn 31 maart 2008 van harte welkom in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. Aanvang van de lezing 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis.

Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

Einde persbericht. Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven