De canon van de vestingstad Schoonhoven Schoonhoven is al zeven eeuwen vestingstad. In die militaire geschiedenis zijn duidelijke ‘keerpunten’: een jaar van verandering waardoor het nooit meer werd zoals het was. Deze keerpunten vormen ‘de Canon van de Vestingstad’.

1300, 1304, 1425, 1481, 1513, 1572, 1581, 1672,
1784, 1816, 1860, 1862, 1863, 1918, 1953, 1966, 2009,

Werkgroep Militare Geschiedenis Schoonhoven:
Leen Ouweneel, Ad de Vaal, Paul Beetsma, Rene Kappers

Juli 2009


1300-Jan-II-Avesnes_tn 1300 – Schoonhoven krijgt het recht ‘zich te vesten ende vaste te maken’ van graaf Jan II van Henegouwen, Holland en Zeeland.

1304 – De Schoonhovenaren verjagen Nicolaas van Cats II van zijn kasteel.

1425-Jacoba-v-Beieren_tn 1425 – Schoonhoven ingenomen voor Jacoba van Beieren; Albrecht Beiling terecht gesteld; Schoonhoven Hoeks.

1481-Maximiliaan-v-Oostenrijk_tn 1481 – Schoonhoven Cabeljauws na de intocht van keizer Maximiliaan van Oostenrijk.

1513 – Beleg door de Geldersen; plundering van de stad.

1572-vest_tn 1572 – Belegeringen; de voorstad en klooster de Hem verbrand; bezetting door de geuzen. Bekijken »

1581-Blaeu6_tn 1581 – Schoonhvoen sluit zich aan bij de Unie van Utrecht en wordt onderdeel van de Republiek; aanleg van de Oostelijke wallen en bastions.

1672 – Uitbreiding van de wallen en bastions aan de Westkant.

1784-goejanverwellesluis_tn 1784 – Oprichting van het Vrijkorps. Bekijken »

1816-Tirion1743_tn 1816 – Opheffing van de vesting Schoonhoven. De Hollandse Waterlinie wordt in 1816 opgeheven en ook de vesting Schoonhoven als onderdeel van deze Waterlinie. De vestingwerken worden in 1826 eigendom van de stad. Bekijken »

1862-Kruispoort_tn 1862 – Afbraak der stadspoorten. Bekijken »

1862-ArtilleristenOpleiding_tn 1863 – Havenkazerne en bastiongebouw ‘politiek binnen gehaald’. Bekijken »

1918 – Peloton Nationale Reserve in Schoonhoven; bouw van de stormbaan.

1953 – Instructiebataljon Regiment van Heutz in Schoonhoven. Bekijken »

1966 – Opheffing van het garnizoen.

2009-Natobol_tn 2009 – Afbraak van de ‘Nato-bol’.