Publicaties – nieuwe opzet

Standpunten Historisch vereniging Schoonhoven

Betreft: inspraaknota commissie R&F – de Waag – Schoonhoven
Schoonhoven, 3 november 2020

Dames en heren,
‘…. Betreffende het aanbrengen van een overdekt terras. Wij adviseren dit niet aan te brengen omdat het een
onaanvaardbare aantasting van het stadsbeeld en historisch stadsgezicht tot gevolg heeft.’
[Rijksdienst voor de monumentenzorg, 13-10-1994]

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven