29 oktober 2007 – Predikanten en afscheidingen

Schoonhoven 21 oktober 2007
PERSBERICHT

In het kader van de serie lezingen die de Historische Vereniging
Schoonhoven maandelijks organiseert zal de heer Pieter Neven maandag
29 oktober a.s. een lezing houden over het onderwerp:

Predikanten en afscheidingen: geschiedenis van de Grote Kerk in
Schoonhoven, 1550-2000.

Na de reformatie (1585) heeft de Grote Kerk of Bartholomeuskerk in Schoonhoven somtijds een woelige geschiedenis gekend. Misschien wel de meest belangrijke gebeurtenis daarbij was de “wetsverzetting” door Prins Maurits persoonlijk in Schoonhoven in 1618. De resultaten daarvan zijn in de loop der eeuwen voor de Grote Kerk steeds van grote invloed gebleven. Woelingen die van tijd tot tijd volgden hebben regelmatig afscheidingen tot gevolg gehad en dikwijls de komst van nieuwe predikanten naar Schoonhoven ingeluid.

De heer Pieter Neven heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze kerkgeschiedenis in de periode na de reformatie. Zijn lezing met diapresentatie geeft een helder overzicht van de diverse gebeurtenissen die hebben geleid tot de situatie zoals die vandaag de dag in kerkelijk Schoonhoven bestaat.

Pieter Neven (1967) is in het dagelijks leven docent en tevens raadslid en fractievoorzitter in Schoonhoven van de SGP/Christen Unie. Hij publiceerde een aantal boeken over kerkgeschiedenis, onder meer betreffende de Alblasserwaard en de Gelderse Vallei.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn 29 oktober 2007 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis.

Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

Einde persbericht. Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven