23 april 2012 – Opgelegde bedevaarten en Santiago de Compostela

Schoonhoven, 10 april 2012
Uitnodiging
Maandag 23 april 2012 organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven een lezing door professor Jan van Herwaarden:

“Opgelegde bedevaarten en Santiago de Compostela. Ontstaan en groei van een opvallende cultus”

Bedevaarten werden vroeger door de stedelijke rechtbanken dikwijls als strafmiddel gehanteerd. Ook de rechtbank van Schoonhoven legde als straf regelmatig bedevaarten op. Schoonhoven zal dan ook in
deze lezing niet onopgemerkt passeren.

Professor Jan van Herwaarden (1940) studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde daar in 1978 op Opgelegde bedevaarten. Sedert 1971 was hij in aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam
werkzaam, laatstelijk tot aan zijn emeritaat in 2005 als bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis. Al in 1960 werd zijn aandacht getrokken door de Spaanse Jacobusverering die zich over de hele Latijnschristelijke
wereld bleek te hebben verspreid. Dat thema is zijn aandacht blijven houden en opende de weg naar ‘belendende percelen’, te beginnen met de juridische context van opgelegde bedevaarten en bedevaarten als voorbeelden van religieuze uitingen in het algemeen. Dat bracht hem en passant tot het werk van Erasmus, dat door een toeval in 1998 – de herplaatsing van het Rotterdamse beeld – bij hem een centrale rol is gaan innemen, wat tot op de dag van vandaag het geval is gebleven. In zijn voordracht keert Van Herwaarden in wezen terug tot zijn jonge jaren waarin hem vooral het ontstaan en de eerste ontwikkelingen van de Spaanse Jacobusverering intrigeerden.

Leden en ‘partner-leden’ zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 23 april 2012 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor leden en partner-leden is gratis. Niet-leden betalen voor de lezing 4 euro.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven