Open Monumentendag 2011: Oud gebouw, nieuw gebruik.

Schoonhoven, 25 augustus 2011

Bekijk hier het Jaarthemaboek als PDF »

Persbericht

Open Monumentendag 2011: Oud gebouw, nieuw gebruik.

De Open Monumentendag 2011 (zaterdag 10 september) wordt op vrijdagavond 9 september geopend in de Remonstrantse Kerk te Schoonhoven. Het landelijke jaarthema is ‘Oud gebouw, nieuw gebruik.’ In het Openingsprogramma vindt de uitreiking plaats van de Restauratieplaquette 2011 en houdt de heer Houtman, oud-voorzitter van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, een korte voordracht. Ook wordt het eerste exemplaar van het Jaarthemaboek 2011, ‘Oud gebouw, nieuw gebruik. Erfgoed voor de creatieve Zilverstad’ aangeboden aan burgemeester Bonthuis. De heer Bonthuis presenteert de lijst met 18 zilversmidswerkplaatsen die recent tot Gemeentelijk Monument zijn verklaard.

De Restauratieplaquette Stadsherstel wordt door de Historische Vereniging aangeboden aan mw. Marianne Klarenbeek door onze voorzitter Dick Mentink. Mw. Klarenbeek restaureerde recent in eigen beheer twee oude zilversmidswerkplaatsen. De werkplaatsen worden door haar hergebruikt als ‘Atelier Zilver aan de Lek’ voor sieraden en zilver-workshops. De restauratie werd uitgevoerd door Koninklijke Woudenberg te Ameide samen met het Nederlands Adviesbureau Monumentenzorg en Interieurarchitectuur uit Schoonhoven. Het betreft de oudste zilversmidswerkplaats van Schoonhoven die we kennen, uit 1857, met een zeer bijzondere dubbele oven.

De heer ir. R.Houtman zal met een korte voordracht “Hergebruik en behoud van industrieel erfgoed” het belang van hergebruik naar voren brengen. De heer Houtman (thans waarnemend burgemeester Nieuw-Lekkerland) was in 2004 als voorzitter van het Erfgoedhuis Zuid-Holland de inspirator voor het project ‘Zilversmidswerkplaatsen in de Zilverstad’ van de Historische Vereniging Schoonhoven. Dit co-project met de Stichting Nationale Zilverdag heeft geresulteerd in de nominatie van 30 werkplaatsen en panden als Gemeentelijk Monument.

Burgemeester Bonthuis zal het overzicht van de Goud- en Zilversmidswerkplaatsen die onlangs in 2011 aangewezen zijn als Gemeentelijk Monument, overhandigen aan de voorzitter van onze Historische Vereniging. Een fototentoonstelling ‘Zilversmidswerkplaatsen, Gemeentelijke Monumenten’ omlijst in de kerk het geheel.

Het Jaarthemaboek 2011 ‘Oud gebouw, nieuw gebruik. Erfgoed voor de Creatieve Zilverstad’ worden gepresenteerd. Het is inmiddels de derde uitgave in de nieuwe reeks full colour uitgaven die verschijnen ter gelegenheid van Open Monumentendag. Het Jaarthemaboek is een productie van de Historische Vereniging Schoonhoven en wordt verspreid onder de ruim 400 leden van de vereniging. Burgemeester Bonthuis neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

De avond begint om 19.30 uur; het officiële openingsgedeelte om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur. De toegang tot de Remonstrantse Kerk is gratis en inclusief koffie, thee en een glaasje voor genodigden, leden en niet-leden.

Tijdens Open Monumentendag 2011, op zaterdag 10 september, zijn in samenwerking met de Stichting Schoonhoven aan de Lek, in het kader van de Schoonhovense Rivierdag vele vormen van erfgoed te bewonderen. Naast de gebouwde monumenten van de stad is er een keur aan varend en rijdend erfgoed te bewonderen, terwijl een vijftal ‘chanty-koren’ een stuk cultureel erfgoed laten herleven. In de Remonstrantse Kerk aan de Kruispoortstraat is de fototentoonstelling ‘Zilversmidswerkplaatsen, Gemeentelijk Monumenten’ te zien.

Einde bericht.

Bijlagen: 2 foto’s
1. Oudste zilversmidswerkplaats van Schoonhoven, anno 1857, exterieur.
2. Bijzondere dubbele zilversmidsoven in de oudste zilversmidswerkplaats van Schoonhoven.

Informatie:
Rene Kappers, m: 06 513 509 09
www.HistorischeVerenigingSchoonhoven.nl

DubbeleoveninoudstewerkplaatsSchoonhoven-300 OudstewerkplaatsSchoonhoven300

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven