31 oktober 2011 – Op het spoor van de Gouwe

Schoonhoven, 20 oktober 2011

Persbericht

De Historische Vereniging Schoonhoven organiseert maandag 31 oktober een bijzondere lezing met KNAW-prijswinnaars Erik-Jan Dros, Jasper Schakel en Erik Kroon als presentatoren.

“Op het spoor van de Gouwe”

“Op het spoor van de Gouwe” is de naam van het werkstuk van de drie genoemde Schoonhovense heren dat in juni van dit jaar bekroond werd met de Onderwijsprijs van de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, KNAW. De prijs werd door Robbert Dijkgraaf, de voorzitter van de KNAW, persoonlijk uitgereikt. De prijswinnaars presenteren op maandagavond 31 oktober hun onderzoek en
resultaten voor de leden van onze Historische Vereniging.

Hoe was de oorspronkelijke loop van de Gouwe in de binnenstad van Gouda voor de kanalisatie van deze rivier rond 1200 ? Voor het antwoord op deze onderzoeksvraag hebben Erik-Jan Dros, Jasper
Schakel en Erik Kroon een multidisciplinaire aanpak gevolgd. Ze bekeken niet alleen historische bronnen en verkavelingspatronen, maar namen ook bodemmonsters die onder de microscoop werden
geanalyseerd om de verschillende veensoorten in de binnenstad van Gouda te achterhalen. Naast geschiedenis maakten zij ook gebruik van kennis uit vakken als aardrijkskunde en economie: zo
werden onder meer oude belastinggegevens doorgespit.

Erik-Jan Dros, Jasper Schakel en Erik Kroon deden hun onderzoek in hun laatste studiejaar aan het Goudse Coornhert Gymnasium. Ze ontvingen ieder een bedrag van 1500 euro voor hun verdere studie.
Inmiddels studeren alle drie jonge onderzoekers aan verschillende universiteiten in Nederland.

De KNAW Onderwijsprijs wil de innige verbintenis tussen wetenschap en onderwijs benadrukken. De prijs wordt sinds 2008 uitgereikt. om het streven naar excellentie in het voortgezet onderwijs te
stimuleren. In 2011 werd door 800 middelbare scholen aan de wedstrijd meegedaan met een groot aantal creatieve en uitmuntende werkstukken. Onze stadgenoten kunnen terecht trots zijn op hun
prestatie.

Voorprogramma: 21 nieuwe Gemeentelijke Monumenten.
In het voorprogramma blikt de voorzitter Dick Mentink samen met Rene Kappers terug op de aanwijzing tot Gemeentelijk Monument van 21 goud- en zilversmidswerkplaatsen. Ook de vijf
minuten video van de uitreiking van de Restauratieplaquette 2011 aan Marianne Klarenbeek komt aan bod.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 31 oktober 2011 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf
19.30 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 4 euro.

Einde bericht.
Informatie: Rene Kappers
t: 06 513 509 09
e: rene.kappers@live.nl

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven