26 april 2010 – Onderwijsveranderingen in de negentiende eeuw in Schoonhoven

Schoonhoven, 12 april 2010

Uitnodiging

In het kader van de maandelijkse lezingen organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven maandag 26 april een lezing over 19e eeuws onderwijs in Schoonhoven. Mevrouw Jet van
Herwaarden-Rijlaarsdam deed uitgebreid onderzoek hiernaar.

“Onderwijsveranderingen in de negentiende eeuw in Schoonhoven”

Verknocht met de school en volstrekt overtuigd van hun eigenwaarde bepaalden twee hoofdonderwijzers, Gerrit Hermanus Westbroek ( 1823-1899) en Leendert Akkerhuijs (1837-1919),
het onderwijsklimaat in Schoonhoven in de tweede helft van de negentiende eeuw.

De uitvoering van de onderwijswetten van 1857, 1878 en 1889 veranderde de dagelijkse onderwijspraktijk. Het aantal leerlingen en het aantal schoolvakken nam toe. De inhoud van de vakken
veranderde. Daardoor groeide ook het aantal en de verscheidenheid van leermiddelen. Deze omslag bepaalde het schoolleven van het lager onderwijs tot de invoer van de basisschool in de jaren tachtig
van de twintigste eeuw.

In de lezing wordt de invloed van Westbroek en Akkerhuis op de dagelijkse praktijk van het onderwijs in Schoonhoven uitvoerig besproken. Zij waren naast hun onderwijzersbaan actief als bestuurders van
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en als dirigenten van Apollo en Caecilia. Dusdoende leverden zij een belangrijke bijdrage aan het culturele leven van Schoonhoven. Hun rol als vertegenwoordigers van ‘die precieze, kleinburgerlijke wereld, zo hardwerkend, gewetensvol, met
geloof in de vooruitgang, hecht gevest in orde en regelmaat, met zijn bevestigende feesten’ staat centraal.

Mevrouw Jet van Herwaarden studeerde na in Kampen Zwolle te zijn schoolgegaan, in de jaren ’60 MO-geschiedenis in Groningen. Vanaf 1970 heeft zij als lerares geschiedenis tot en met 2004 les gegeven aan het Minkema College te Woerden. Op dit moment rondt zij haar proefschrift af over het onderwijs in de 19e eeuw en hoopt binnenkort te promoveren.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 26 april 2010 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 2 euro.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven