Schoonhoven 20 januari 2008
Persbericht.

In het kader van de serie lezingen die de Historische Vereniging Schoonhoven maandelijks organiseert zal de heer Drs Theo Bakkers 28 januari a.s. een lezing houden over het onderwerp: Meten met maten.

Maten bij de ontginning van de Krimpener- en Lopikerwaard. En de ontwikkeling van het stelsel van maten in de Waarden.

De heer drs. Theo Bakkers heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze waarop maten gebruikt zijn bij de ontginning van de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard en hoe zich dat ontwikkeld heeft.

Vandaag de dag praten bewoners, boeren en ambtenaren over hectaren en centiaren, terwijl de gestandaardiseerde ‘meter’ daarbij de basis vormt. Omstreeks het jaar 1000, ten tijde van de grote ontginningen waren andere lengte- en oppervlaktematen op geheel andere eenheden gebaseerd. Zo was een ‘morgen’ de oppervlakte die in een ochtend kon worden geploegd. Daarnaast kon een boerengezin van vier morgen een bestaan hebben. De lengtemaat had als basis ‘de voet’ die streekgebonden was, terwijl de ontginningsdiepte werd aangeduid in ‘voorlingen’. De invloed hiervan op het ontginningspatroon van de waarden is onmiskenbaar aanwezig. De heer Bakkers vertelt over ontstaan, samenhang en ontwikkeling van zowel de maten als van de Waarden.

De heer Bakkers (1933) is van huis uit chemicus en bedrijfseconoom. Hij is thans bestuurslid van de Historische Vereniging Ouderkerk, van het Poldermuseum Het Gemaal De Hooge Boezem van Haastrecht en van het Streekarchief Midden-Holland. Na zijn bestuurlijke carriere als Rijnmond gecommitteerde en burgemeester van Ouderkerk aan den IJssel kreeg hij meer tijd voor onderzoek naar diverse historische onderwerpen. Waterlinies, kastelen, steenplaatsen en de ontginningen van de Waarden zijn onderwerp van zijn boeiende lezingen in de afgelopen jaren.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 28 januari 2008 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion,
Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis.

Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven