Maandlezing mei 2023: Nederland op zijn mooist.

Op donderdag 25 mei 2023 2023 zal Everhard Korthals Altes een lezing verzorgen. De lezing vindt plaats in het ARTO-theater, Het Klooster 5 in Schoonhoven. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend en is er de mogelijkheid een kopje koffie te drinken. De lezing begint om 20.00 uur. 

Iedereen is welkom, het is niet nodig een plaats te reserveren.

Het recent verschenen boek Nederland op zijn mooist maakt het mo-gelijk om een denkbeeldige rondreis door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te maken. Centraal staan de ca. 950 prenten en kaarten in twee nauw verweven achttiende-eeuwse publicaties van de Amsterdamse uitgever Isaak Tirion: de Tegenwoordige Staat en Het Verheerlijkt Nederland. De afbeeldingen voeren de lezer langs oude steden, schilderachtige dorpen, imposante kastelen, voorname bui-tenplaatsen en vele andere bezienswaardigheden. De gehele Repu-bliek wordt bestreken, ook Schoonhoven en omgeving. Het beeld dat oprijst is deels vertrouwd en heel herkenbaar, deels onbekend en be-vreemdend. Veel van wat er op de prenten is te zien, is later afgebro-ken, aangepast of vervangen, maar minstens even veel is tot op de dag van vandaag bewaard geble-ven. In deze lezing worden de be-langrijkste doelstellingen en resul-taten van het onderzoek naar Ti-rions publicaties uiteengezet. Daarnaast wordt meer gedetailleerd ingegaan op enkele kaarten en prenten van Schoonhoven en omgeving. 

Everhard Korthals Altes is kunsthistoricus en sinds 2005 werkzaam als docent en onderzoeker aan de Faculteit Bouwkunde van de Techni-sche Universiteit in Delft. Samen met Bram Vannieuwenhuyze schreef hij, Nederland op zijn mooist. De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld, Bussum 2022. 

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven