Lezingen in het ARTO-theater

De eerste HVS avond in het ARTO-theater mag een succes genoemd worden. Op de eerste plaats door de bijzonder boeiende lezing van Reinoud Rutte, maar zeker ook door de fijne en gezellige ambiance van het theater.

Bijna 60 geïnteresseerden luisterden ademloos naar het verhaal over Jacob van Deventer, over de details van zijn kaarten, over de twee originele kaartenboeken, over de losse originelen en over de jaren die het kostte om alle gegevens uit Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk bij elkaar te zoeken.
Rutte en Vannieuwenhuyze stelden een schitterend boek samen over deze 16e eeuwse cartograaf dat o.a. bij Bruna in Schoonhoven verkrijgbaar is.

Thuisblijvers hebben een prachtige avond gemist.

Voor meer info over de “Stedenatlas Jacob van Deventer”: https://thoth.nl/Rubrieken/Architectuur—stedenbouw/Stedenatlas-jacob-van-deventer