29 april 2014 – Leo Verwoerd: “Delftse Bijous, Delfts blauw in Schoonhovens zilver”

Schoonhoven, 17 april 2014

Uitnodiging

Voortaan op DINSDAG: lezingen zijn bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, Opweg 2A . De Springer Aanschuifmaaltijd voorafgaand aan de lezing kost € 12,50

Leo Verwoerd: “Delftse Bijous, Delfts blauw in Schoonhovens zilver”

Dinsdag 29 april organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven een lezing door Leo Verwoerd van ‘Verwoerd Ceramics Online’. Het Keramiek Atelier van zijn vader C. Verwoerd (1913-2000) was één van de aardewerkbedrijven die in de 20ste eeuw een perfect huwelijk aangingen met Schoonhovens zilver; vooral filigrein. Naast Verwoerd waren er een aantal andere fabrikanten met dit product zoals onze eigen Schoonhovense Plateelfabriek. Resultaat was een uitgebreid oeuvre ‘Delftse Bijous’ van Schoonhovense zilversmeden dat veelal als souvenir de gehele wereld over gegaan is. De heer Verwoerd vertelt met passie over de geschiedenis van deze bijzondere samenwerking en dit markante Delfts-Schoonhovense product.

De heer Leo Verwoerd is de zoon van de oprichter van ‘Verwoerd Keramiek Atelier’. Later heeft Verwoerd zich toegelegd op het bijeen brengen van ‘Delftse Bijous’ en het verzamelen van informatie zoals plateelsignaturen en de meestertekens van zilversmeden. Ook opende hij een website waar alle historische informatie over de Delftse Bijous en over Schoonhovense zilversmeden te vinden is. Zie bijvoorbeeld “DELFT JEWELRY SIGNATURES” op http://www.verwoerdceramics.com/signatures.

Leden en partner-leden zijn dinsdag van harte welkom om 20.00 uur bij BOVEN Springer, Opweg 2A te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor leden en ‘partner-leden’ is gratis. Niet-leden toegang 4 euro.

broche-delftsblauw-zilver

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven