28 januari 2013 – Ledenvergadering en historische lezing

P E R S B E R I C H T

Schoonhoven, 20 januari 2013

LEDENVERGADERING EN HISTORISCHE LEZIN
Lezing na afloop onthult bijzondere geschiedenis van Stadsherberg

Op maandag 28 januari a.s. vindt boven Brasserie Springer (Opweg 2a) de ledenvergadering plaats van de Historische Vereniging Schoonhoven. De vergadering valt samen met een onthullende lezing waarin na gedegen historisch onderzoek wordt verhaald over de veelbewogen geschiedenis van de huidige horecalocatie. De bijzondere bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Na een korte ledenvergadering, waarin o.a. een statutenwijziging wordt voorgesteld en Odile Jaspar en Michiel van der Schaaf worden voorgedragen als bestuurslid, onthult voorzitter Dick Mentink tien panelen die historische taferelen van het bedrijf laten zien. Aansluitend licht René Kappers de panelen toe in een onthullende presentatie over het DNA van Springer.

Stadsherberg
De huidige brasserie is gevestigd in het pand dat eeuwenlang als ‘De Stadsherberg’ bekend stond. De oudste vermelding van het pand dateert van 1674. Voor die tijd stond er het leprozenhuis van Schoonhoven dat voor het eerst in 1440 genoemd wordt. De Watergeuzen verwoestten ooit alles buiten de poorten van de stad; ook het Leprozenhuis en de bijbehorende kapel. Op de fundamenten verrees de stadsherberg, een logement, uitspanning en pleisterplaats voor reizigers die verder te voet de stad ingingen of die ’s avonds de stadspoorten al gesloten aantroffen.

Landmeter Sluijter en Google Earth
Pieter Sluijter, landmeter van de stad Dordrecht, tekende na de nodige metingen in 1552 een kaart van het Hofland. Op de kaart staat ook de Opweg afgebeeld en de noord- en oostzijde van de stad. Met de moderne topografische mogelijkheden van Google Earth kan sinds kort mogelijk de oude landkaart over de huidige situatie worden geprojecteerd. Hierdoor kan eindelijk een antwoord worden gegeven op de vraag of de stadsherberg op dezelfde plaats staat als het leprozenhuis op de kaart van Sluijter in 1552.

De bijeenkomst op maandag 28 januari a.s. is gratis toegankelijk voor leden van de Historische Vereniging Schoonhoven, niet-leden betalen 4 euro. Springer Boven is geopend vanaf 19.30 uur.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven