Kennismakingscursus Paleografie

Schermafdruk_20-08-15_12_36-2Oud cursisten van de cursus Schoonhovologie hebben te kennen gegeven zelf historisch onderzoek te willen verrichten. Een van de moeilijkheden
waarop zij stuiten is het niet kunnen lezen van oud schrift. Ook zij die onderzoek willen doen naar hun voorgeslacht hebben de zelfde problemen. De lettervormen wijken af, er is geen vaste spelling, er worden veel onbekende afkortingen gebruikt, er zijn geen vaste regels voor het gebruik van leestekens en de taal wijkt sterk af van het hedendaags Nederlands. Om deze groep mensen op weg te helpen organiseert de werkgroep Schoonhovologie een kennismakingscursus Paleografie.

Paleografie is de wetenschap die de geschiedenis en de ontwikkeling van het schrift bestudeert. Het zal duidelijk zijn dat in deze korte kennismakingscursus slechts een uiterst beperkt deel van deze wetenschap kan worden behandeld. De kennismakingscursus is vooral een handreiking om het lezen van teksten uit de late 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw mogelijk te maken. Voor een goed begrip wordt in de eerste les een kort overzicht gegeven van de schrift ontwikkeling waarna in de volgende lessen een aantal teksten in oplopende graad van moeilijkheid wordt doorgenomen.

Met behulp van de aangereikte leerstof kan de cursist door veel te oefenen vertrouwd raken met de schrift- en spellingseigenaardigheden. Belangrijk is dat daarna voldoende ervaring wordt opgebouwd. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden voorhanden. Om niet te verdwalen in het aanbod zullen een paar nuttige tips voor zelfstudie worden verschaft.

Aan het eind van de cursus wordt in twee lessen een methodiek behandeld voor het doen van historisch onderzoek. Hiermee worden de cursisten op weg geholpen om met de verkregen kennis zelf onderzoek te doen naar de geschiedenis van de familie de direkte omgeving of de eigen woonplaats Schoonhoven.

Docenten Jan Willem Klein Paleografie
Leen Ouweneel Historisch onderzoek
Aantal bijeenkomsten 8
Data 8, 15,29 oktober   5,12,19,26 november en 4 december
Tijd en dag Donderdag, 19.30 – 21.30 uur
Locatie Biliotheek Schoonhoven
Spoorstraat 3a
Kosten[1] Leden Historische Vereniging Schoonhoven € 65,00
Niet leden Historische Vereniging Schoonhoven € 75,00
Inschrijven info@historischeverenigingschoonhoven.nl
Aantal cursisten Maximaal 20 cursisten
Minimaal 15 cursisten

[1] Het basis cursus materiaal is bij de kosten inbegrepen.