27 februari 2006 – Kastelen in de Krimpenerwaard

Persbericht

Schoonhoven 19-02 2006

‘Kastelen in de Krimpenerwaard’

In het bijzonder die van de heren van Schoonhoven en de heren van De Zevender

In het kader van de serie lezingen die de Historische Vereniging Schoonhoven organiseert zal op maandag 27 februari a.s. door de heren Ben de Keijzer en Hennie Verhoef een duo-lezing gehouden worden over de Kastelen in de Krimpenerwaard.

Ben de Keijzer onderzocht de mogelijke vestigingsplaatsen van ‘kastelen’ of versterkte huizen van adellijke geslachten in de Krimpenerwaard en heeft hierover in de HEK gepubliceerd.
De Archeologische Werkgroep Schoonhoven deed onderzoek naar het kasteel van de heren (en vrouwen) van Schoonhoven onder en bij het Doelenplein. Ook onderzochten zij de restanten van het ‘kasteel’ van de heren van ‘De Zevender’. Het stond in de buurtschap “de Krom” langs het riviertje de Zevender. De restanten zijn in het landschap nog duidelijk herkenbaar aanwezig.
Ben de Keijzer en Hennie Verhoef doen deze avond verslag over de respectieve onderzoeken.

Ben de Keijzer is genealoog, gespecialiseerd in middeleeuwse geslachten, en heeft een eigen onderzoeksbureau. Hij is voorzitter van de Zuid-Hollandse Vereniging Ons Voorgeslacht, voorzitter van de redactie van de HEK en voorzitter van de Historische Vereniging Bergambacht i.o.

Hennie Verhoef is lid van de Archeologische Werkgroep Schoonhoven. Hij heeft zich gespecialiseerd in het 14e eeuwse Hof van Blois in Schoonhoven. Recentelijk heeft hij studie gemaakt van het Schoonhovens’ kasteel en het kasteeltje van de heren van De Zevender. Binnenkort verschijnt hierover een artikel van zijn hand in de HEK.

U bent van harte welkom op maandag 27 februari 2006 om 20.00 uur in Hotel Restaurant Belvédère te Schoonhoven. Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

EINDE PERSBERICHT.
Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven