JAN VAN BEAUMONTPRIJS VOOR PIET NIESTADT

P E R S B E R I C H T
Schoonhoven, 31 augustus 2012

JAN VAN BEAUMONTPRIJS VOOR PIET NIESTADT
Uitreiking stadsprijs tijdens opening open monumentendag

De Jan van Beaumontprijs, de Schoonhovense stadsprijs voor historisch werk en onderzoek, wordt dit jaar toegekend aan de initiatiefnemer van het historisch magazine ‘Het Leven in Schoonhoven’. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdagavond 7 september a.s. reikt burgemeester André Bonthuis de prijs uit. De avond is traditiegetrouw de opening van Open Monumentendag en staat in het teken van het thema ‘Groen van Toen in Schoonhoven’.

Het Leven in Schoonhoven is een reeks van twaalf magazines die een uniek beeld geven van de ontwikkeling van Schoonhoven in de afgelopen 150 jaar. In thema-edities verhaalden tussen januari 2011 en februari 2012 tientallen auteurs over bijzondere en alledaagse cultuurhistorische onderwerpen uit de geschiedenis van de Zilverstad. Zo was er te lezen over cultuur, geloof en garnizoenstad, maar ook over feest, eten en drinken, middenstand en natuurlijk zilver.
“Het magazine geeft een bijzondere en laagdrempelige kijk in de lokale geschiedenis van Schoonhoven”, zegt René Kappers van de Historische Vereniging Schoonhoven, die de prijs jaarlijks toekent. “Het blad levert daarmee een onderscheidende bijdrage aan de bescherming van ons bijzondere cultureel erfgoed”.

Groen van Toen 
Tijdens de uitreiking van de stadsprijs overhandigt burgemeester André Bonthuis van Schoonhoven als beschermheer de Jan van Beaumontpenning aan de initiatiefnemer van Het Leven in Schoonhoven, Piet Niestadt.

De avond is tevens de officiële opening van Open Monumentendag. Passend in het landelijke jaarthema ‘Groen van Toen’ begint de avond met een inleiding door de prominente landschapsarchitect René Lagendijk die op boeiende wijze zal verhalen over het belang van groen voor het leefklimaat en de economie van de huidige en toekomstige stad.

Dreigende bomenkap
Tijdens de bijeenkomst wordt ook eerste exemplaar van het jaarthemaboek ‘Groen van Toen in Schoonhoven’ gepresenteerd, waaraan diverse historici een bijdrage leverden. Omdat de identiteit van een gemeente mede wordt bepaald door het groen, reageert de Historische Vereniging Schoonhoven hierin ook op de aantasting van het groen in en om de stad. Het boek bevat daarom uiteenlopende artikelen over historische en hedendaagse problematiek, waaronder het destijds dreigende verdwijnen van de monumentale Julianaboom op het Doelenplein en de nu actuele voorgenomen kap van de kastanjebomen langs de Oude Haven.

De avond vindt plaats in de Remonstrantse kerk (Kruispoortstraat 8) en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De toegang is gratis.

De geplande kap van de Oude Haven-kastanjes maakt jaarthema Groen van Toen actueler dan ooit’.

De geplande kap van de Oude Haven-kastanjes maakt jaarthema Groen van Toen actueler dan ooit’.