Jan van Beaumont-penning 2020 uitgereikt

Ad de Vaal

Voor zijn buitengewone en jarenlange inspanningen om de Schoonhovense historie voor een breed publiek en op verschillende manieren toegankelijk te maken. Hij was vanaf het begin in 2010 een drijvende kracht achter de cursus Schoonhovologie en gaf daarin ook zelf les. Hij verzorgde veelvuldig lezingen gebaseerd op grondig eigen onderzoek. Hij is voorzitter van de stichting stadswandelingen en is zelf ook stadsgids. Hij gaf veelvuldig gastlessen op scholen en geeft op verzoek zelfs persoonlijke uitleg op locatie.

Daarnaast is zijn inbreng bij de organisatie van tentoonstellingen, publicaties, bestuurswerk en andere activiteiten van de Historische Vereniging Schoonhoven altijd van grote waarde gebleken. Hij is erg muzikaal en een verdienstelijk graficus. Daarmee weet hij dan ook vaak op creatieve wijze te verrassen.