24 september 2012 – Jacoba van Beieren in Schoonhoven

Schoonhoven, 11 september 2012

Uitnodiging

Maandag 24 september 2012 organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven een lezing door dr Antheun Janse:

“Jacoba van Beieren in Schoonhoven”

Gravin Jacoba van Beieren raakte in een opvolgingsstrijd verwikkeld met haar oom Jan van Beieren die haar het graafschap betwistte. Jacoba en haar getrouwen trachtten met huwelijkspolitiek en andere listen haar erfenis veilig te stellen. Zo trouwde ze vier keer en zo werd er bijvoorbeeld in de Schoonhovense stadsherberg een complot gesmeed om oom Jan van Beieren te vergiftigen. De stad raakte met name in het conflict betrokken toen gravin Jacoba na haar ontsnapping uit gevangenschap in Gent, haar toevlucht zocht in het kasteel van Schoonhoven. Waarom juist Schoonhoven is één van de vragen die Antheun Janse aan de orde laat komen.

In 1425 kwam het tot het beleg van Schoonhoven waaraan de geschiedenis van de roemruchte dood van Albrecht Beilingc verbonden is. Dit en andere bekende verhalen zullen getoetst worden aan de feiten en geplaatst worden tegen de achtergrond van de middeleeuwse politiek, die vaak net zo ondoorzichtig en onvoorspelbaar was als de huidige.

Het portret van gravin Jacoba zowel als de terechtstelling van Albrecht Beilingc sieren anno 2012 als schilderijen de raadzaal van het Schoonhovense stadhuis.

Dr Antheun Janse (1962) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1993 op een studie over de Friese oorlog van de graven van Holland rond 1400. Dr Janse is als universitair hoofddocent verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij publiceerde onder andere over oorlogvoering, adel en ridderschap en geschiedschrijving in de late middeleeuwen, met name in het graafschap Holland. In 2009 publiceerde hij een biografie van Jacoba van Beieren (Een pion voor een dame, Balans).) .

Leden en ‘partner-leden’ zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 24 september 2012 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor leden en partner-leden is gratis. Nietleden betalen voor de lezing 4 euro.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven