28 januari 2014 – Jaarlijkse ledenvergadering, lezing ‘Hoe groot is de Krimpenerwaard’

Schoonhoven, 18 januari 2014

Uitnodiging 

Dinsdag 28 januari organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven in aansluiting op de jaarlijkse ledenvergadering die zal aanvangen om 19.30 uur en waarvoor u al eerder de uitnodiging ontving, een bijzondere lezing. De lezing, die om uiterlijk 20.15 uur begint, heeft als titel:

“Hoe groot is de Krimpenerwaard?”

Daarin wordt in het kader van de komende gemeentelijke herindeling ingegaan op de grootte van de Krimpenerwaard, de juistheid van de naam voor de nieuwe gemeente en in hoeverre Schoonhoven in het verleden tot de Krimpenerwaard behoorde

Aan de vooravond van de herindeling en de naamgeving van de in 2015 te ontstane nieuwe gemeente Krimpenerwaard, stelt historisch onderzoeker Leen Ouweneel dat de nieuwe naam de lading van de nieuwe gemeente volstrekt niet dekt. De Krimpenerwaard heeft historisch niet één maar diverse gedaanten gehad. Gezien als waard, als hoogheemraadschap, als rechtsgebied van de verzamelde dorpen en steden, etc. zijn er steeds verschillende verschijningsvormen.

Eén voorbeeld uit het recente verleden dat velen onbekend is dient hier ter introductie: Stolwijkersluis (onderdeel van de voormalige gemeenten Gouderak, Haastrecht en Stolwijk) zal niet tot de nieuwe gemeente Krimpenerwaard gaan behoren omdat Stolwijkersluis al bij de herindeling van de jaren ’80 bij Gouda werd gevoegd. Iedereen zal echter onmiddellijk beamen dat deze plaats in de Krimpenerwaard ligt.

Met deze en andere historische vondsten en voorbeelden zal de heer Ouweneel de stelling verdedigen dat de nieuwe gemeente een andere naam moet krijgen dan Krimpenerwaard.

De bijeenkomst voor de lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Historische Vereniging Schoonhoven, niet-leden betalen 4 euro. Voor niet-leden is de zaal om 20.00 uur open. Meer informatie is te vinden op www.historischeverenigingschoonhoven.nl.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven