In memoriam Kees Schoute

In memoriam Kees Schoute.     

Op 15 september 2020 is C.R. (Kees) Schoute overleden. Hij was van mei 1973 tot november 1999 archivaris van het Streekarchief Krimpenerwaard aan de Koestraat in Schoonhoven. In het Streekarchief beheerde hij de archieven van de stad Schoonhoven, 14 dorpen en gehuchten, de polders, het Hoogheemraadschap, 14 hogere en 4 lagere rechtbanken, notariële archieven, doop-, trouw- en begraafboeken, kerkarchieven en 100 particuliere en verenigingsarchieven. Kees was mederedacteur van de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (HEK), medeoprichter van de SCHOK (Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard), lid van de Monumentencommissie Schoonhoven, enz.

Tijdens de cursussen Oud Schrift maakte hij op verhalende wijze zijn cursisten deelgenoot van zijn historische kennis. Het Rampjaar 1672 werd uitgediept, met name de plek van Schoonhoven daarin. Hij verlevendigde de geschiedenis van het klooster St.Michiel in den Hem en zorgde ervoor dat de landerijen nagemeten en ingetekend werden. Later heeft Kees daar een prachtige publicatie over gemaakt voor de HEK.

Leden van o.a. de Archeologische Werkgroep Schoonhoven (AWS) en de HVS hebben altijd dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die hij bood om onderzoek te doen. Voor de fusie van de Streekarchieven Krimpenerwaard met het Streekarchief Midden-Holland werd Kees gepensioneerd. Het archief verdween uit Schoonhoven en werd door velen gemist. Maar iedereen miste vooral de inspirerende persoonlijkheid Kees Schoute

Maaike J. Diekema-Kwant (AWS)

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven