In Memoriam Cock van Holten

In Memoriam Cock van Holten

*25 december 1931 – †29 juli 2022

Ons lid Cock van Holten is op 29 juli 2022 op 90-jarige leeftijd overleden. De oudere leden herinneren zich ongetwijfeld nog wel de volle zalen die hij wist te trekken met zijn dia-avonden over het oude Schoonhoven. Het waren dia’s die gemaakt waren van zijn uitgebreide en ondertussen legendarische verzameling prentbriefkaarten. Hij stelde deze collectie samen en beschreef daarbij de personen en gebeurtenissen die waren afgebeeld. Het geheel is het belangrijkste tijdsdocument over Schoonhoven in de 20e eeuw geworden. Van Holten ontving voor zijn werk in 2000 als eerste de Jan van Beaumontprijs, de stadsprijs voor historisch werk en onderzoek. In 2009 werd zijn gehele collectie aangekocht door de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven. De ‘Collectie Cock van Holten’ is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland en gedigitaliseerd. Zo zal zijn werk tot in lengte van jaren beschikbaar zijn. 

Daarnaast – misschien nog wel belangrijker – was Cock een aimabel mens die zich inzette voor het verenigingsleven, actief was in TAVENU en in voetbalvereniging Schoonhoven. Terecht kreeg hij voor al zijn werk in 2016 een koninklijke onderscheiding en werd benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte en weten dat hij in de herinnering van velen zal voortleven. 

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven