31 oktober 2017 – Huizenonderzoek en nog een rivier door de stad

Uitnodiging

DINSDAG 31 oktober 2017: lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. Dinsdags: vooraf ‘Aanschuifmaaltijd’ € 15,=

31 oktober organiseert de Historische Vereniging een dubbel-lezing door Rene Kappers n.a.v. recent onderzoek:

Huizen-onderzoek en nog een rivier door de stad ?

Onderzoek naar een huis en naar verdwenen straten in Schoonhoven bracht een merkwaardig patroon aan het licht. Zeer waarschijnlijk is het bestaan van een tweede rivier door vroegstedelijk Schoonhoven hier de oorzaak van. Kappers suggereert als naam ‘de Babok’. Een dergelijke rivier verklaart tegelijkertijd het ontstaan van de naam van de Lange Weistraat dat immers ’tweesprong’ betekent. Kappers neemt u mee op onderzoek, legt uit en nodigt uit
tot discussie.

Het waarom van het stadsrecht van Ammerstol in 1322 en de verplaatsing van de tol naar Schoonhoven in 1398
Het bestaan van het stadsrecht van Ammerstol is al duidelijk sinds 1927 toen Teixeira de Mattos de stadswording uitvoerig beschreef. De ontwikkeling past ook naadloos in de jongste dynamische stadsrechten-theorie. Het motief van de Hollandse graaf voor de toekenning van stadsrechten aan Ammers in 1322 is tot nu toe echter steeds gezocht in militaire en economische richting. Een onverwachte vondst in de onlangs via internet ontsloten Registers van de Grafelijkheid gekoppeld aan de nieuwste genealogische Arkel-gegevens, werpt een nieuw licht op het motief. Kappers beziet het in relatie met de rivaliserende machtige heren van Arkel. Ook het verplaatsen van de tol naar Schoonhoven in 1397/8 komt daarmee in ander perspectief.

Rene Kappers (1946), oud-voorzitter van de HVS, is sinds kort hoofdredacteur van het nieuwe Historisch Tijdschrift Krimpenerwaard. Dit wordt digitaal in open access uitgegeven: http://www.historischtijdschriftkrimpenerwaard.nl/ voor meer informatie.

Leden en belangstellenden zijn dinsdag 31 oktober van harte welkom om 20.00 uur bij BOVEN Springer, Opweg 2A te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Vooraf kan bij Springer een ‘aanschuifmaaltijd’ worden genoten met o.a. de spreker voor € 15,=

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven