Historische Vereniging Schoonhoven kent Restauratieplaquette 2006 toe aan zilversmidswerkplaats.

Persbericht

Schoonhoven 17-12 2006

Historische Vereniging Schoonhoven kent Restauratieplaquette 2006 toe aan zilversmidswerkplaats.

De Historische Vereniging Schoonhoven (HVS) heeft een restauratieplaquette toegekend aan het Rijksmonument Oude Haven 28-30 dat door toedoen van de eigenaren, de familie De With, onlangs volledig gerestaureerd is. De restauratie is uitgevoerd door aannemingsbedrijf Theo van der Kroon uit Vlist met adviezen van architect Frank van Goppel uit Gouda.

Volgens een inventarisatie van de HVS uit 2004 zijn er in Schoonhoven 93 adressen waar nog restanten van zilversmidswerkplaatsen aanwezig zijn. Vrijwel al deze werkplaatsen zijn buiten gebruik als werkplaats en hebben een andere bestemming gekregen. Daarmee is de gerestaureerde werkplaats van de familie De With een zeldzaam cultuurhistorisch erfgoed. De meeste (restanten van) werkplaatsen zijn gesitueerd op achtererven en zijn daardoor vanaf de openbare weg moeilijk waar te nemen.

Echter, een aantal is wel zichtbaar en duidelijk herkenbaar aan de grote lichtkozijnen die het voor het nauwkeurige handwerk zo broodnodige daglicht doorlieten. Deze karakteristieke panden bepalen dan ook het gevelbeeld in de oude stad.

Het genomineerde object, een werkplaats met woonhuis, is een sprekend voorbeeld van een zichtbare en herkenbare zilversmidswerkplaats met als extra bijzonderheid de uitvoering in twee bouwlagen en de aanwezigheid van twee zilversmidsovens. Het naastliggende woonhuis is intern verbonden met de werkplaats. De werkplaats is tot enkele jaren geleden in bedrijf geweest.

Op de foto staan v.l.n.r.: Aannemer Kroon,de familie De With en Dick Mentink, voorzitter HVS.

Op de foto staan v.l.n.r.: Aannemer Kroon,de
familie De With en Dick Mentink, voorzitter HVS.

Het jury rapport geeft de volgende redenen voor toekenning van de plaquette:

• De restauratie en verbouwing vormen een afgewogen synthese tussen de hedendaagse gebruikseisen en de historische waarden
• De twee zilversmidsovens zijn hersteld en behouden
• De werkplaats op de begane grond heeft een semi-openbare functie gekregen als expositie- en atelierruimte
• De kleurstelling van interieur en exterieur getuigt van originaliteit en past uitstekend in de historische omgeving
• Er zijn zoveel mogelijk oude onderdelen hergebruikt
• Het geheel vormt een goed voorbeeld voor het restaureren en verbouwen van stadspanden in het algemeen.

Het pand Oude Haven 28-30 bevindt zich in goed gezelschap van o.a. de Visbrug en het Nederlands
Goud- Zilver- en Klokkenmuseum

Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

EINDE PERSBERICHT
Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven