20 december 2010 – Het Vredegerecht van Schoonhoven: 1811 – 1838

Schoonhoven, 10 december 2010

Uitnodiging

Maandag 20 december organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven een lezing over de Nederlandse ‘Vredegerechten’ uit de Napoleontische tijd. Mevrouw dr. Emese von Bóné vertelt daarbij in het bijzonder over:

“Het Vredegerecht van Schoonhoven: 1811 – 1838”

Op 28 februari 2011 zal het 200 jaar geleden zijn dat in Schoonhoven een geheel nieuwe rechtbank werd ingesteld. Zoals overal in het Franse Keizerrijk, kwam ook in Schoonhoven het ‘Vredegerecht’. Het was de laagste rechtbank in een geheel nieuwe rechterlijke organisatie die in Frankrijk al in 1790 bij wet was opgericht. Een rechtbank dicht bij de burger dus. Later in de 19e eeuw wordt dit het
Kantongerecht. Omdat er vandaag de dag een toenemende belangstelling ontstaat voor ‘rechtspraak in de buurt’, zoals door onder meer De Rijdende Rechter, wil de Historische Vereniging Schoonhoven aandacht besteden aan dit fenomeen van 200 jaar geleden.

De inlijving van het Koningrijk Holland bij het Franse Keizerrijk in 1810 leidde ook voor Holland tot instelling van deze ‘Vredegerechten’. De nieuwe rechter is onafhankelijk van de oude ‘heren’, en is onafzetbaar. Voortaan moet alleen recht worden gesproken in naam van de keizer. De nieuwe rechterlijke organistie staat niet in dienst van stadsbesturen, maar is er om de zwakkere waar nodig te
beschermen. De eerste Vrederechter in Schoonhoven was Johannes Koetsveld van Ankeren. In mei 1811 neemt hij als Vrederechter zijn intrek in het ‘Lokaal van de Stads Doelen’, vandaag de dag in Schoonhoven beter bekend als het Doelenhuis.

Mevrouw Dr. Emese von Bóné is jurist -ze studeerde rechten in Rotterdam- en werkt thans bij de sectie rechtsgeschiedenis van de Erasmus Universiteit als universitair docent. Ook is ze gast-professor aan de Katholieke Universiteit van Lille. Ze werd geboren in de Verenigde Staten; haar ouders kwamen uit Hongarije. De Napoleontische tijd is de specialisatie van mw. Bóné door haar voorliefde voor Parijs en haar promotieonderzoek dat ze in 1992 afrondde.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 20 december 2010 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 2 euro.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven