26 november 2007 – Het klooster aan De Hem

Schoonhoven 16 november 2007
PERSBERICHT

Op maandag 26 november organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven een lezing over

Het klooster aan De Hem

Professor Koen Goudriaan van de Vrije Universiteit van Amsterdam zal alles uit de doeken doen over het bestaan van dit interessante middeleeuwse Schoonhovense klooster, haar bewoners en begunstigers. Ook zijn er reproducties te koop van het kaartboek van De Hem uit 1572. De avond wordt gehouden in Het Bastion en begint om 20.00 uur. de zaal is open om 19.30uur. De toegang is gratis, ook voor niet leden van de Historische Vereniging.

In 1572 staken de watergeuzen het klooster bij De Hem in brand en verwoestten alle gebouwen. Het werd nooit meer opgebouwd. Daarmee kwam na 170 jaar een einde aan het bestaan van een belangrijk Hollands klooster. Den Hem was namelijk niet alleen het Hollandse centrum van de Moderne Devotie, maar ook een plaats van scholing van kloosterpersoneel. Dit personeel nam vervolgens in andere Hollandse klooster leidinggevende posities op zich. Hierdoor verbreidde Den Hem haar invloed op de verdere ontwikkeling van de Hollandse kloosters, met name binnen het zogenaamde kapittel van Sion.

De vele schenkingen die ‘Den Hem’ vanaf de stichting in 1407 ontving maakten het spoedig tot een relatief rijk convent. Het had zich een stevige positie verworven in de gunst van invloedrijke en kapitaalkrachtige poorters in Schoonhoven. Ook werd er veel land aan het klooster geschonken dat om Schoonhoven heen lag.

image_dehem

Het bewaard gebleven kaartboek van Den Hem geeft daarvan een gedetailleerde weergave. De uiterste grenzen van het grondgebied lagen binnen de huidige westelijke bebouwing van onze zilverstad. Zo maakten bijvoorbeeld de Leeghwaterstraat, Asserlaan en Zernikelaan deel uit van het grondbezit van Den Hem. De Historische Vereniging Schoonhoven zocht uit welke huizen en tuinen destijds bij het klooster hoorden. Ook zal de vereniging die avond reproducties verkopen van de middeleeuwse bladen uit het kaartboek. Een unieke kans om in het bezit te komen van een middeleeuwse plattegrond van uw tuin.

Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

Einde persbericht. Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven