16 januari 2018 – “Het doven der vuren; Vier Schoonhovense gasfabrieken”

Het doven der vuren; Vier Schoonhovense gasfabrieken

Lezing door Gert Arends

Schoonhoven was rond 1850 een klein dynamisch stadje. De notabelen wilden graag aan de buitenwereld laten zien dat men als stad echt meetelde in het land. Dat gebeurde onder leiding van burgemeester Mr. Felix de Klopper.

In de beginperiode van de industrialisatie werden in alle zichzelf respecterende steden en stadjes, gasfabrieken opgericht om mee te kunnen doen aan de nieuwe tijd. Gas werd in eerste instantie voornamelijk gebruikt voor de stadsverlichting. Dat gold ook voor Schoonhoven waar in juli 1857 de eerste steen voor de Gasfabriek aan de Scheepmakershaven werd gelegd. Schoonhoven was hiermee de 23ste gemeente in Nederland met een eigen gasfabriek.

Tijdens het onderzoek naar de gasfabrieken ontdekte ik dat er in de periode 1855-1957 minimaal vier gasfabrieken in Schoonhoven actief zijn geweest. De lezing zal een inkijk geven van de vooral bestuurlijk roerige periode rond dit deel van de lokale industriële geschiedenis. De lezing wordt geïllustreerd met historisch beeldmateriaal.

Wanneer?           Dinsdag 16 januari van 19:00-20:30 uur

Waar?                  In het Historisch OntmoetingsPunt, Bibliotheek Spoorstraat 3A, Schoonhoven

De toegang is gratis, wel graag van tevoren aanmelden. Dit kan telefonisch, 0182-385406, aan de balie van de bibliotheek of per email info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven