30 oktober 2006 – Het Carmelietenklooster van Schoonhoven

Persbericht
Schoonhoven 19-10 2006

Het Carmelietenklooster van Schoonhoven.
Klooster, kerk en bijgebouwen onder de oude Hooijkaas fabriek.

Maandag 30 oktober zal pater Dr. R. van Dijk komen vertellen over het Carmelietenklooster van Schoonhoven. Dit gebeurt in het kader van de maandelijkse lezingen die de Historische Vereniging Schoonhoven organiseert. Pater van Dijk is directeur van het Nederlands Carmelitaans Instituut.

Omstreeks 1340 stichtte Jan van Beaumont, heer van Schoonhoven, het Carmelietenklooster in Schoonhoven. Na zijn overlijden in 1356 werd zijn hart bijgezet onder het hoofdaltaar van de kloosterkerk der Karmelieten in Schoonhoven, terwijl zijn lichaam in Valenciennes (Fr.) werd begraven. Kerk en klooster stonden tussen de huidige Molenstraat, Het Klooster en de Carmelietenstraat en besloegen ook een groot gedeelte van de huidige lokatie Hooijkaas. Het aanzienlijke complex omvatte naast klooster, kerk en bijgebouwen vermoedelijk ook een begraafplaats. De kerk werd in 1347 gewijd. Na de stadsbrand van 1375 werd het klooster door toedoen van Jan van Blois, de toenmalige heer van Schoonhoven, herbouwd. Klooster en kerk bleven in gebruik tot 1579, de reformatietijd. In 1596 werd het klooster gesloopt en het terrein door de stad voor huizenbouw uitgegeven.

Rond 1875 bouwde Herbert Hooijkaas een nieuwe woning met zilversmidswerkplaats aan Het Klooster. Na diverse uitbreidingen werd in 1928 aan Het Klooster een nieuw complex gebouwd, waaraan omstreeks 1963 de bekende grote gele bakstenen fabriek aan de Korte Dijk werd toegevoegd. In 2005 is het gehele Hooijkaas complex gesloopt. Voor het nu braak liggende terrein bestaan omstreden bouwplannen. Archeologisch onderzoek dat op deze lokatie nog moet plaats vinden zal belangrijke aanvullende informatie aan het licht brengen over de geschiedenis van klooster, kerk, bijgebouwen en de waterkeringsconstructies van de Korte Dijk.

Pater Van Dijk, zelf Karmeliet en directeur van het Nederlands Carmelitaans Instituut, zal als deskundige over de geschiedenis van de Karmelieten, uitgebreid ingaan op kerk en klooster en bewoners en wat dit alles betekend heeft voor de stad Schoonhoven.

U bent van harte welkom, ook niet-leden, op maandag 30 oktober 2006 om 20.00 uur in Hotel Restaurant Belvédère te Schoonhoven. Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

EINDE PERSBERICHT

Inlichtingen: René Kappers 06 513 509 09

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven