27 februari 2018 – “Geschiedenis van de Joden in Schoonhoven”

UITNODIGING

DINSDAG 27 februari: lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. Vooraf is er (vrijblijvend) mogelijkheid om een ‘Aanschuifmaaltijd’ te nuttigen voor € 13,50 !

De Historische Vereniging organiseert een presentatie door Ad de Vaal:

“Geschiedenis van de Joden in Schoonhoven”

Schoonhoven heeft gedurende 200 jaar een bloeiende joodse gemeenschap gekend. Zichtbare overblijfselen daarvan zijn de Joodse begraafplaats aan de Nes en de vroegere synagoge, nu Edelambachtshuis aan de Haven. Maar de geschiedenis van deze Joodse gemeenschap is nauwelijks bekend. Wie waren het, waar kwamen ze vandaan, wanneer zijn ze in Schoonhoven gekomen, werden aan hen net als elders beperkingen opgelegd en wat deden ze voor de kost, ook waarom is deze gemeenschap uit Schoonhoven verdwenen.

In de lezing over de geschiedenis van de joden in Schoonhoven zal Ad een antwoord proberen te geven op deze vragen. Verteld wordt over de vroegste geschiedenis van de joden in Europa en het ontstaan van de uitzonderingspositie. De komst van de eerste joden , daarna de stromen vluchtende joden van het Iberisch schiereiland en uit de Duitse gebieden. Dan de komst van de eerste joodse inwoners van Schoonhoven. Allerlei aspecten van het joodse leven in de stad passeren de revue. En dan in de eerste helft van de 20e eeuw verdwijnt de joodse gemeenschap. De synagoge wordt gesloten.
Aan het eind van de lezing wordt nog aandacht besteed aan een paar joodse families die een belangrijke rol hebben gespeeld.

Ad de Vaal is stadsgids in Schoonhoven. In de rondleidingen is de Joodse begraafplaats en ook de synagoge een vast onderdeel. Vragen naar het hoe en waarom van deze overblijfselen van een joodse gemeenschap brachten hem er toe zich er in te verdiepen. Een cursus bij de HOVO van de Erasmus Universiteit over de Joden in Nederland, onderzoek bij het Joods Historisch Museum, enig genealogisch onderzoek, gesprekken met de voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam en een artikel van Piet Muilwijk in de HEK zijn de bronnen waaruit deze lezing is voortgekomen.

Leden en niet leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn dinsdag 27 februari van harte welkom om 20.00 uur bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, Opweg 2A te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. We zien u graag!

27 maart :19.30u ALV en korte lezing historisch groen

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven