24 november 2008 – Film: Bedrijvigheid in de Krimpenerwaard anno 1947

Schoonhoven, 15 november 2008
UITNODIGING

In het kader van de maandelijkse lezingen organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven maandag 24 november een filmavond,

Film: Bedrijvigheid in de Krimpenerwaard anno 1947.

Een tot nu toe onbekend gebleven cineast filmde in 1947 de bedrijvigheid in de Krimpenerwaard. Hij maakte opnamen van de toenmalige industriele aktiviteiten maar ook van het boerenbedrijf en ambachtelijke bezigheden. Kortom, vrijwel alles wat er in 1947 economisch in de Krimpenerwaard gebeurde werd vastgelegd op drie films van in totaal anderhalf uur.
Deze films worden vertoond door de heer F.A.D.Kuiper uit Berkenwoude die daar tevens een toelichtend en onderhoudend verhaal bij geeft.

De heer Kuiper (1932) is voormalig schoolhoofd uit Berkenwoude, waar hij in 1962 zijn loopbaan in het onderwijs begon. Bij de afbraak van de oude school kwamen de genoemde drie films van een zolder te voorschijn. De films waren door de slopers al in de afvalcontainer gegooid, maar de heer Kuiper heeft de films daaruit ‘gered’. Hij herkende het unieke karakter van dit filmmateriaal dat een indringend tijdsbeeld van 1947 neerzet.

Naast de agrarische bedrijven in de waard met hun hooibouw, melkerij en kaas maken, komt allerlei andere bedrijvigheid in de film aan bod. Zo zijn er fragmenten uit Schoonhoven met de Lekboot, de Plateelfabriek, het stadhuis en de Havenkazerne met z’n militairen. Uit Haastrecht zien we Bisdom van Vliet, het stadhuis en de viering van koninginnedag 1947. Uit Bergambacht komen beelden van timmerfabriek De Concurrent en boerderijen uit Tussenlanen. Scheepsbouw bij Van der Giessen in Krimpen, grasdrogerij uit Stolwijk, een klompenmakerij uit Ouderkerk aan den IJssel, de firma Luiten uit Lekkerkerk met handel in betonproducten, cement en kalk, en nog vele anderen in de Krimpenerwaard passeren allen deze filmrevue.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 24 november 2008 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis.

Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

Einde persbericht. Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven