Persbericht.

DNA van Springer onthuld.

Onder het motto ‘het DNA van onze zaak’ heeft Brasserie Springer tien panelen laten maken die verschillende historische facetten van het bedrijf laten zien. De panelen sieren de wanden van de entree en de gang. Op maandagavond 28 januari zal de voorzitter van de Historische Vereniging Schoonhoven de panelen onthullen tijdens de vergadering van de vereniging.

De Brasserie is gevestigd in het pand dat eeuwenlang ‘de Stadsherberg’ heette. De oudste vermelding als zodanig dateert van 1674. Voor die tijd stond op deze plaats het ‘Leprozenhuis’ van Schoonhoven dat aan de Opweg voor het eerst in 1440 genoemd werd. De Watergeuzen verwoestten ooit alles buiten de poorten van Schoonhoven; ook het Leprozenhuis en de bijbehorende kapel. Op de fundamenten verrees ‘de Stadsherberg’, een logement, uitspanning en pleisterplaats voor reizigers die verder te voet de stad ingingen of die ‘s avonds de poorten van Schoonhoven al gesloten aantroffen.

Er zijn ook panelen over de meer recente geschiedenis van het pand en zijn omgeving. Onder meer over het Springerpark, over Leonard Springer en over zijn tijdgenoten, de impressionisten. Deze laatsten inspireerden eigenaar Per Boerefijn en zijn team voor de vernieuwde inrichting van Brasserie Springer. De directe buren van de Brasserie, de ‘Villa van notaris Teijink’ uit 1930 en het gebouw van dancing Seasons uit 1927, ontbreken niet. Ook de nabije Wilhelminaboom uit 1898 heeft een eigen paneel gekregen.Tenslotte wordt stil gestaan bij het komende jubileum in 2013 van de ‘Chef’: 40 jaar lekker koken (en eten) van Per.

De panelen met tekst en oude foto’s werden gemaakt en bijeengebracht door enkele leden van de Historische Vereniging. Het nog jonge bedrijf Roax Design uit Schoonhoven tekende voor het fraaie grafisch ontwerp en de uitvoering.