14 december 2009 – DNA onbekend ? Betekenis voor genealogie en archeologie

Schoonhoven, 7 december 2009

UITNODIGING

In het kader van de maandelijkse lezingen organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven maandag 14 december 2009 de lezing door Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn.

“DNA onbekend ? Betekenis voor genealogie en archeologie”

DNA technologie biedt onvermoede nieuwe mogelijkheden. Niet alleen voor televisieprogramma’s maar juist ook voor serieuze wetenschap. Een jaar geleden werd het project ‘Genetische Genealogie’ met succes afgerond. Vastgesteld werd dat DNA onderzoek een innovatieve onderzoeksmethode aan
genealogisch onderzoek toevoegt die een blijvende plaats verdiend in historisch Nederland. Historicus en uitgever Leo Barjesteh gaf er een boek over uit. Hij komt ons maandag 14 december uitleggen hoe dergelijk DNA onderzoek in elkaar steekt en hoe geschiedenis in het algemeen en genealogie en
archeologie in het bijzonder profiteren van deze innovatieve onderzoekstechnologie.

Het boek ‘Zonen van Adam in Nederland’ bevat een inleiding met een heldere uitleg over DNA, over genetische variatie en over het verband met onze menselijke geschiedenis. Daarna worden de onderzoeksresultaten van het project ‘Genetische Genealogie’ beschreven. Aan het eerste genealogie project ‘Zonen van Adam’ in 2008 deden 410 mannen mee (ook uit Schoonhoven en Bergambacht).
Via DNA onderzoek werd de biologische verwantschap vastgesteld -of ontkend- tussen leden van verschillende families en daarmee werden diverse genealogische puzzels opgelost. Maar ook werd onbekende verwantschap op deze wijze aangetoond. In ‘Zonen van Adam’ wordt ook uitgebreid verslag gedaan van de genetische archeologische projecten in Vlaardingen en Eindhoven. Bij deze projecten in Eindhoven en Vlaardingen werd van gevonden
graven DNA onderzoek uitgevoerd. Hiermee werd onder meer geslachtbepaling en leeftijden van de begravenen vastgesteld. In Vlaardingen werd verder geprobeerd via DNA onderzoek thans levende nazaten van de begraven Vlaardingers te vinden. Van een aantal levende Vlaardingers werd zo vastgesteld dat zij rechtstreekse afstammeling zijn van de gevonden ‘oer-Vlaardinger’.

Eén van de belangrijkste motoren achter de DNA projecten in de genealogie en archeologie is de historicus en uitgever Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn. Een tweede landelijk project ‘Genetische Genealogie’ is onlangs afgerond en Leo Barjesteh zal ons deelgenoot maken van de eerste resultaten.

Over de spreker: Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn (1962) is historicus en uitgever. Hij is vennoot bij de gelijknamige uitgeverij. Deze uitgeverij is gespecialiseerd in historische onderwerpen en gaf onder meer uit ‘Ordentelyck, stil ende manierlyck’ de geschiedenis van het Schoonhovense weeshuis van 1581 tot 1940, geschreven door ons medelid Hans van der Molen.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 14 december 2009 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet leden bedraagt 2 euro.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven