28 oktober 2013 – Dijkverzwaringen

Schoonhoven, 17 oktober 2013

Uitnodiging

Bericht aan onze leden. Onze lezingen worden voortaan gehouden bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, de voormalige Stadsherberg.

Maandag 28 oktober organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven de lezing

“Dijkverzwaringen”

De presentatie wordt verzorgd door onze stadgenoot Jan Verhoeven en de heer Marco van Leeuwen van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

In 1430 kreeg de Krimpenerwaard zijn eerste handvest van Jacoba van Beieren en Filips van Bourgondie. Aanleiding was de St.Elisabethvloed van 1421 en de rampspoed die deze had veroorzaakt in het zuidwestelijke deel van Holland. Doel was een eenheid te organiseren voor het keren van het water in de Krimpenerwaard. Met dit handvest begon feitelijk de geschiedenis van het Hoogheemraadschap. Sindsdien zijn de dijken langs Lek en IJssel regelmatig verzwaard, versterkt en verhoogd. Op dit moment beleven wij sinds 2003 de verzwaring van de Lekdijk van Schoonhoven via Ammerstol tot Bergambacht

Jan Verhoeven (1931) maakt voor de derde maal aan den lijve een dijkverzwaring mee. De eerste maal was zijn ouderlijk huis daarbij betrokken; de andere twee keer zijn eigen huis aan de Lekdijk onder Schoonhoven. Door zijn brede belangstelling en de grote impact die zoiets dergelijks heeft op iemands persoonlijk leven werd de heer Verhoeven een ervarings-deskundige bij uitstek op dit onderwerp. Jan Verhoeven is Ereburger van Schoonhoven en ontving in 2005 de stadsprijs voor historisch werk en onderzoek, de Jan van Beaumontprijs.

De heer Marco van Leeuwen is ‘weg- en waterbouwer’ en werkt bij het Hoogheemraadschap. Bij de huidige dijkverzwaring is hij aangesteld als omgevingsmanager. Uit hoofde van die functie is hij al vele jaren betrokken bij ‘onze’ dijkverzwaring. Hij sprak -en spreekt- met alle betrokkenen, de uitvoerende aannemers, de ingenieursbureaus, de overheden en niet in de laatste plaats de bewoners langs de dijk.

Leden en partner-leden en belangstellenden zijn maandag 28 oktober 2013 van harte welkom om 20.00 uur in ‘BOVEN’ Brasserie Springer, Opweg 2a te Schoonhoven, de voormalige Stadsherberg. Zaal open 19.30 uur. De toegang voor leden en ‘partner-leden’ is gratis. Niet-leden betalen 4 euro of kunnen gelijk voordelig lid worden voor de rest van 2013 en 2014.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven