31 januari 2011 – “De Zilverstad in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813. En het einde van het Sint Andriesgilde ?”

Schoonhoven, 20 januari 2011

Persbericht

Maandag 31 januari 2011 organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven een lezing over Schoonhoven in de Bataafs-Franse tijd van 1795 tot 1813. Rene Kappers doet verslag.

“De Zilverstad in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813. En het einde van het Sint Andriesgilde ?”

In de Bataafs-Franse of ‘Napoleontische’ tijd kwamen grote veranderingen tot stand; ook voor het goud- en zilverambacht. Er kwam een einde aan een eeuwenoud sociaal-economisch systeem. Het
Goud- en zilversmidsgilde van de stad Schoonhoven werd opgeheven. De keuring van goud en zilver werd voortaan door ambtenaren gedaan. Er werd voortaan belasting geheven over de handel in goud
en zilver. De Schoonhovense keurkamer werd gesloten en de smeden moesten voortaan met hun werk naar Utrecht. De opleiding van nieuwe edelsmeden, die altijd in gildeverband was gedaan, werd niet
ingevuld door het nieuwe bewind net zo min als de sociale zorg voor weduwen en wezen. Toch waren
er nieuwe kansen. Zo bood met name het ‘Koningrijk Holland’ één nieuwe ongekend grote markt. Van Embden tot Vlissingen en van Texel tot Arnhem konden goud- en zilversmeden met hun ‘patent’
voortaan gouden en zilveren producten aanbieden. Het Joodse handelsnetwerk bood daarbij bijzondere mogelijkheden naar het schijnt.

De vraag ‘waardoor ontstond Schoonhoven als zilverstad’ kan beantwoord worden door te wijzen op adel, kerk en elite in laat-middeleeuws Schoonhoven. Maar ‘hoe bleef Schoonhoven zilverstad’ toen
de graven van Blois eenmaal verdwenen waren, is een volgende vraag. Het antwoord ligt voor een groot deel besloten in de gebeurtenissen gedurende de Bataafs-Franse tijd. Immers, de zilverstad
groeide na 1813, in de uiterst arme eerste helft van de 19e eeuw gewoon door. Schoonhoven werd het belangrijkste centrum voor zilver in Nederland.

Bij de lezing staan we ook stil bij het ontstaan van het Sint Andriesgilde. Was dit wel het gilde van de goud- en zilversmeden in Schoonhoven ? Of was het toch Sint Eloy ?

Voor René Kappers is ‘geschiedenis’een oude jeugdliefde, overgehouden van een schoolmeester die daarover zo boeiend vertellen kon. Sinds hij in Schoonhoven woont doet Kappers historisch onderzoek
met accent op Schoonhoven als zilverstad. ‘Waardoor werd Schoonhoven zilverstad, hoe bleef Schoonhoven zilverstad en hoe kan het zilverstad blijven’, zijn de drie vragen die hem sinds lang
bezig houden.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 31 januari 2011 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf
19.30 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 2 euro.

Einde bericht.
Nadere informatie: 06 513 509 09

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven